Rozpoczęły się 33-dniowe paschalne rekolekcje kapłańskie

bp Andrzej Przybylski w 1. dniu rekolekcji kapłańskich źródło: YouTube Oddanie33

W dniach od 4 kwietnia do 7 maja odbywają się 33-dniowe paschalne rekolekcje kapłańskie pt. „Rozpal na nowo charyzmat Boży – z Maryją ku pełni kapłaństwa”, organizowane przez Fundację Tota Tua. Jednym z prowadzących rozważania jest biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Andrzej Przybylski, który kilka dni temu opowiadał o tej inicjatywie słuchaczom Radia Fiat.

Do udziału zachęcał także Prymas Polski, abp Wojciech Polak, przewodniczący Komisji KEP ds. Duchowieństwa:

-Zapraszam więc wszystkich braci kapłanów, do tego, aby w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego otworzyli swoje serca na kolejne rekolekcje oddania w duchu św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

Rekolekcje 33 dniowe, chcemy tym razem przeżywać nie tylko jako okazję do odnowy naszej kapłańskiej posługi, nie tylko jako samo oddanie Maryi, oddanie Sercu Maryi Niepokalanej, ale przede wszystkim także jako ożywienie i prowadzenie naszych wspólnot do głębszego przeżycia spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym w Eucharystii – podkreślił abp Polak.

Schemat Rekolekcji składa się z krótkiego wprowadzenia jednego z kapłanów oraz tekstów przeznaczonych do indywidualnej medytacji. Wprowadzenia w dany dzień poprowadzą: bp Andrzej Przybylski, o. Wojciech Surówka OP i ks. Marcin Modrzyński. Teksty do indywidualnej medytacji opierają się na kilku źródłach: listach Jana Pawła II do kapłanów, rozważaniach papieża Benedykta XVI, refleksjach sługi Bożego o. Jacka Woronieckiego oraz dzienniku duchowym oblata benedyktyńskiego pt. „In Sinu Iesu”.

Przez pierwsze 10 dni wprowadzenia prowadzić będzie bp Andrzej Przybylski. Motywem przewodnim tych dni jest WYBRANIE. Medytacje na te dni pochodzić będą z Listów Jana Pawła II do kapłanów na Wielki Czwartek oraz z Dziennika duchowego oblata benedyktyńskiego pt: „In sinu Iesu”. Zaproszenie bp. Przybylskiego.

Przez drugie 10 dni wprowadzenia prowadzić będzie o. Wojciech Surówka. Motywem przewodnim tych dni jest ODDANIE. Medytacje pochodzić będą z rozważań o. Jacka Woronieckiego OP oraz z dziennika „In Sinu Iesu”. Zaproszenie o. Surówki Surówki. 

Przez trzecie 10 dni wprowadzenia prowadzić będzie ks. Marcin Modrzyński. Motywem przewodnim tych dni będzie POSŁANIE. Medytacje pochodzić będą z rozważań papieża Benedykta XVI oraz dziennika „In Sinu Iesu”. Zaproszenie ks. Modrzyńskiego.

Ostatnie trzy dni zawierać będą podsumowanie. Każdy dzień zawiera także fragment Słowa Bożego. Medytacje dostępne będą zarówno w formie elektronicznej jako tekst oraz w formie audiowizualnej.

Patronat honorowy nad rekolekcjami objął abp Wojciech Polak, przewodniczący Komisji KEP ds. Duchowieństwa. Zaproszenie abp. Polaka.

W dniach od 4 kwietnia do 7 maja, każdego dnia sprawowana jest Msza Święta za wszystkich kapłanów o łaskę rozpalenia na nowo charyzmatu Bożego, a szczególnie za uczestników 33-dniowych Rekolekcji kapłańskich.

Wszystkie informacje o rekolekcjach można znaleźć na stronie: www.oddanie33.pl, w zakładce: „Dla kapłanów”.

Fundacja Tota Tua / BP KEP

JS/episkopat.pl

 

źródło: oddanie33.pl