Rycerze na Jasnej Górze!

W piątek 9 czerwca o godz. 17.00 do Kaplicy Matki Bożej przybyła Ogólnopolska Pielgrzymka Rycerzy Jana Pawła II, zrzeszająca mężczyzn stawiających sobie za wzór św. Jana Pawła II i dążących do życia w zgodzie z przykazaniami Pisma Świętego i dbania o dobre imię Patrona.

Ks. kan. Jarosław Glonek, kapelan generalny Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, przybliża intencje rokrocznych pielgrzymek na Jasną Górę:

Jacek Skoczek, Rycerz Miłosierdzia Matki Bożej z Ostrej Bramy, mówi o idei powstania zakonu:

W 2011 roku powstała pierwsza chorągiew zakonu, do którego może wstąpić każdy pełnoletni mężczyzna będący katolikiem i zobowiązujący się przestrzegać reguł.

EG
Galeria: Radio Fiat

Jasnogórskie Dni Skupienia