Ślady Boga w historii – objawienia maryjne

W sobotę 21 stycznia odbył się trzeci Sobotni Wykład Maryjny wygłoszony przez ks. dr Kamila Zadrożnego o objawieniach maryjnych. Kolejny odbędzie się już 11 lutego 2023 roku.

Mariolog ks. dr Kamil Zadrożny, dyrektor Instytutu Wyższych Studiów Teologicznych w Częstochowie podsumowuje pierwszą część wykładów:

Objawienia maryjne są pomocą dla ludzi do odkrywania na nowo Ewangelii i zaproszenie, by Ewangelią na co dzień żyć. Jak wyjaśnia ks. dr Kamil Zadrożny takie wykłady są potrzebne:

Za organizację wykładów odpowiedzialny jest Jasnogórski Instytut Maryjny oraz Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie. Patroni medialni: Tygodnik Katolicki Niedziela, Radio Fiat, Radio Jasna Góra, Dwumiesięcznik Jasna Góra.