Śluby sióstr Nazaretanek

6 sierpnia w parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Częstochowie dwie siostry ze Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu przyjęły pierwszą profesję zakonną.

Ks. Bernard Kozłowski, proboszcz parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Częstochowie wyjasnia dlaczego pierwsze śluby sióstr Nazaretanek odbywają się właśnie w Kościele Eucharystycznym.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/08/1_Sluby_Nazaretanek.mp3]

Powołanie do życia konsekrowanego jest czymś szczególnym. Dlaczego warto je wspierać? Mowi to bp Andrzej Przybylski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/08/2_Sluby_Nazaretanek.mp3]

Podczas homilii bp Przybylski podkreślał, jak ważne jest to, by siostry zakonne miały cel, by wiedziały po co są w zakonie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/08/3_sluby_nazaretanek.mp3]

Duchowość Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek jest zakorzeniona w ewangelicznym przesłaniu miłości i wyrażona uważnym wsłuchiwaniem się w głos Boga mówiącego przez osoby i wydarzenia codziennego życia oraz przeżywana w ludzkich doświadczeniach każdego dnia. Najświętsza Rodzina z Nazaretu jest wzorem, który inspiruje siostry pięknem zwyczajnego życia przeżywanego w głębokiej wierze i zażyłości z Jezusem, Bogiem obecnym w każdym człowieku.

Posłuchaj również całej homilii bp. Andrzeja Przybylskiego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/08/Sluby-Nazaretanek-kazanie.mp3]

LN

Galeria: Radio Fiat

Śluby Nazaretanek