Sodalicje Marjańskie świętować będą 450 lat obecności w Polsce

W duchu wdzięczności za obecność Sodalicji Mariańskich w Polsce przez 450 lat oraz za beatyfikację sodalisa kard. Stefana Wyszyńskiego w najbliższą sobotę, 18 września, odbędzie się pielgrzymka wszystkich zaangażowanych w to dzieło. 40. Ogólnopolska Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich przebiegać będzie pod hasłem „Radujmy się i oddajmy Mu chwałę” (Ap 19, 7).
Pielgrzymka rozpocznie się o godz. 10.00. w Kaplicy Różańcowej. Konferencję wygłosi bp Adam Bab z Lublina, odprawiona zostanie Droga Światła. Będzie czas na podzielenie się doświadczeniami pracy sodalicyjnej w różnych regionach Polski i omówienie zadań na rok 2022.
O 14.30 sprawowana będzie Eucharystia przed Cudownym Obrazem Matki Bożej i złożony zostanie Akt Zawierzenia Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce.
Jak realizować charyzmat maryjny, by był on źródłem formacji współczesnego człowieka i zarazem odpowiedzią na jego duchowe potrzeby – to jedno z głównych wyzwań stojących dziś przed Sodalicją Mariańską uważa moderator jasnogórskiej wspólnoty o. Marcin Minczyński.
Na pielgrzymkę zaproszeni są wszyscy, którym bliska jest duchowość maryjna i pragną ją pogłębiać zachęca Wojciech Kulawiak z Zarządu Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce.
– Jeżeli chodzi o istotę rzeczy to przez te wieki tak naprawdę nic się tu nie zmieniło. Cały czas jest ważny kierunek formacji do dojrzałości w przeżywaniu wiary i realizowaniu jej w codziennym życiu, a zatem do apostolstwa i świadectwa wiary, do różnych dzieł ewangelizacyjnych. Natomiast tak jak zmieniają się czasy, okoliczności czy w jakimś sensie ludzie, to też zmieniają się warunki realizacji tych charyzmatów, a także sposoby, żeby były one adekwatne do sytuacji i owocne dla współczesnego człowieka – mówi moderator jasnogórskiej sodalicji.
Sodalicja Mariańska jest jednym z najstarszych stowarzyszeń realizujących duchowość maryjną. Pierwszą wspólnotę założył O. Jan Leunis w jezuickim Kolegium Rzymskim w 1563 roku, natomiast w Polsce pierwsza sodalicja powstała w Kolegium Jezuitów w Braniewie.
Sodalicje stały się miejscem formacji inteligencji katolickiej, wychowały wielu wybitnych, zaangażowanych w życie Kościoła ludzi. Z ich szeregów wywodzą się wielcy święci: m.in. św. Stanisław Kostka czy św. Jan Paweł II a także bł. kard. Stefan Wyszyński.
Sodalicje zawieszone zostały w czasie zaborów. Ich odrodzenie nastąpiło na początku XX w. i następnie – w dwudziestoleciu międzywojennym. Związane było przede wszystkim z działalnością paulinów na Jasnej Górze.
Kolejny kryzys nastąpił po II wojnie światowej, w 1949 r. sodalicje zostały rozwiązane, podobnie jak wszystkie inne stowarzyszenia religijne w Polsce. Wznowione zostały dopiero w 1980 r. przez bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Szczególnym zadaniem członków sodalicji w Polsce jest troska o wypełnianie Jasnogórskich Ślubów Narodu z 1956 r.
Sodalicja skupia osoby w różnym wieku, przynależące do różnych stanów i zawodów.

źródło: @JasnaGóraNews