Spotkanie Unii Apostolskiej kleru

Zgromadzenie krajowe i pielgrzymka Unii Apostolskiej Kleru Najświętszego Serca Jezusa trwają na Jasnej Górze. Tegoroczna Pielgrzymka UAK w dniach 27-28 listopada odbywa się pod hasłem: „Z Synem swym z nami idź, Maryjo”. Do podjęcia tego tematu zainspirował Jubileusz 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie – kult Niepokalanego Serca wpisany w UAK przez jej Założycieli, oraz związanie UAK w Polsce z Jasną Górą, które dokonało się w roku 1938. W ramach pielgrzymki w Kaplicy Różańcowej odbędzie się spotkanie księży dyrektorów diecezjalnych, podczas którego wybrany zostanie nowy dyrektor krajowego UAK, po upływie kadencji obecnego. W programie spotkania znalazły się również wykłady i dyskusje: „Niepokalane Serce NMP w myśli założycieli UAK, aktualność jego kultu i nowe wyzwania dla księdza unionisty” poprowadzi bp senior Paweł Socha, diecezja zielonogórsko-gorzowska; „Doskonałe nabożeństwo do NMP jako droga do kapłańskiej świętości” – Andrzej Moszczyński z Zielonej Góry oraz „Znaczenie Jasnej Góry dla duchowieństwa i świeckich – z perspektywy 300-lecia koronacji Wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej” – o. Kazimierz Maniecki, definitor generalny Zakonu Paulinów. Równolegle do spotkania i pielgrzymki UAK odbywają się rekolekcje dla kapłanów UAK, które prowadzi ks. dr hab. Zdzisław LEC z Wrocławia. Rekolekcje potrwają do czwartku, 30 listopada.

źródło: BP Jasnej Góry