Spotkanie z Ewangelią w WMSD

21 stycznia odbyło się kolejne Spotkanie z Ewangelią w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym. Uczestnikami spotkania kerygmatycznego byli chłopcy od pierwszej klasy szkoły średniej.

Jaka tematyka była poruszana podczas spotkania? Mówi kleryk Maciej Szymczykiewicz:

Kleryk Maciej Szymczykiewicz powiedział, że w kontekście grzechu bardzo ważne jest to, że Bóg jest miłosierny wobec grzesznika, ten jednak musi umieć przyznać się do własnego upadku.

W styczniowym Spotkaniu z Ewangelią wzięło udział 8 osób. Kolejne odbędzie się już w marcu.

Linda Nocoń

Fot.: Radio Fiat