Studenci WIT-u pogratulowali swojemu rektorowi

 

P1290788Studenci Wyższego Instytutu Teologicznego rozpoczęli dziś nowy semestr akademicki. Radością była nie tylko zaliczona sesja zimowa, ale także wyróżnienie ks. dr. hab. Mariana Dudy Krzyżem Wolności i Solidarności. Studenci zgromadzili się wspólnie by wyrazić gratulacje i radość z odznaczenia swojego rektora.

– Cieszymy się bardzo z tego odznaczenia. Ks. retor jest z nami, jest obecny w naszym akademickim życiu. Nasze sprawy są również jego sprawami, więc i my w tym dniu chcemy być razem z nim. Muszę przyznać, że nie znałem wcześniej działań ks. dyrektora, jego historii walki z reżimem komunistycznym, aż do dziś, kiedy możemy się dowiedzieć czegoś więcej. Jestem pod wielkim wrażeniem zasług, jakimi ks. dyrektor się wykazał. Osobiście już nie pamiętam tamtych czasów, ale wiem, że każdy kto działał w opozycji, kto przeciwstawiał się reżimowi komunistycznemu jest godny wszelkich zasług- mówi Marcin z V roku teologii.

– Dla nas jest to również w pewnym stopniu nobilitacja. Ks. rektor jest światłym człowiekiem. Jest naszym dyrektorem, kierownikiem, kimś ważnym i to wydarzenie jest również dla nas bardzo radosne. Poznając historię ks. dyrektora dla mnie istotnym jest to, że towarzyszył studentom w czasie strajków. Jakby nie było, student – wątła natura – potrzebuje wsparcia. Kiedy wsparciem jest kapłan, to nie tylko studenci stają się mocniejsi, ale wiadomo, że idą w prawidłowym kierunku. Cieszy mnie to, że ja dziś czuję taka postawę ks. dyrektora i dziś już wiem, że wypływała ona z tych mocnych doświadczeń z lat 80-tych – mówi Justyna z III roku teologii.

W dniu 17 lutego br. ks. prałat dr hab. Marian Duda odebrał Krzyż  Wolności i Solidarności przyznany mu na wniosek Prezesa IPN dr. Łukasza Kamińskiego przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w dniu 16 stycznia br.

Wśród wielu zasług Dyrektora Wyższego Instytutu Teologicznego można wymienić m.in. w 1981 r.towarzyszenie studentom w czasie strajków w Wyższej Szkole Pedagogicznej i Politechnice Częstochowskiej, organizowanie pomocy podczas stanu wojennego dla internowanych i uwięzionych w ramach Diecezjalnego Komitetu Pomocy Bliźniemu, pisanie i redagowanie protestów wobec brutalnych działań SB, działania społeczno – kulturalne, inicjował w wymiarze diecezjalnym powstawanie struktur duszpasterstwa społeczno zawodowego. Czynnie uczestniczył w reaktywowaniu NSZZ „Solidarność”, zaangażował się w wybory parlamentarne w 1989 r. i samorządowe w 1990 r.  20 lutego 2007 r. IPN przyznał ks. Marianowi Dudzie status pokrzywdzonego przez system komunistyczny.