Św. Jan Chrzciciel de la Salle

Św. Jan Chrzciciel de la Salle/fot. Vatican News

Urodził się we francuskiej rodzinie książęcej jako najstarszy z jedenaściorga rodzeństwa. Do śmierci rodziców studiował w seminarium oraz na paryskim uniwersytecie. Po czasie przyjął święcenia kapłańskie, a w trakcie swojej długoletniej posługi zainicjował powstanie wielu placówek edukacji szkolnej. 7 kwietnia w Kościele obchodzone jest wspomnienie św. Jana Chrzciciela de la Salle.

Kapłanem został w wieku 27 lat, a zaraz po święceniach otrzymał probostwo. Powierzono mu też kierownictwo duchowe nad szkołą i sierocińcem, prowadzonym przez Siostry od Dzieciątka Jezus (terezjanki). Szczególnie wrażliwy był na widok sierot pozbawionych jakiejkolwiek pomocy. Część swojej plebanii zamienił więc na internat. Dla biednych dzieci oddał też swój rodzinny pałac. – Jest to bardzo ważna postać szczególnie dla edukacji – mówi pedagog ks. dr Mariusz Sztaba:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/1_sw_Sztaba_06_04_2021.mp3]

Pomysły duchownego oraz jego nowatorskie myślenie odnośnie edukacji, przekraczały bariery ówczesnego światopoglądu. Św. Jan de la Salle zabiegał o to, aby szkoła stała się wspólnotą zarówno uczniów i nauczycieli, jak i rodziców dzieci.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/2_sw_Sztaba_06_04_2021.mp3]

Pierwsza szkoła założona przez Jana powstała w 1681 roku. Sto lat później szkołami lasaleńskimi pokryta była prawie cała Francja. Dzisiaj placówki Braci Szkolnych znajdują się w prawie 90 krajach świata. Jedna z nich mieści się również w Częstochowie przy ul. Pułaskiego. – Skupiamy się na przekazywaniu wiedzy w duchu wychowania religijnego – mówi dyrektor placówki br. Piotr Zielonka:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/3_sw_Zielonka_06_04_2021.mp3]

Św. Jan de la Salle zmarł po krótkiej chorobie 7 kwietnia 1719 roku. Papież Leon XIII beatyfikował go w 1888 roku, a kilkanaście lat później – kanonizował. W 1950 roku Ojciec Święty Pius XII ogłosił duchownego patronem nauczycieli katolickich.

ABK