św. Mikołaj w Wieluniu

mikolaj
5 grudnia 2015r o godz. 17.00 w Kościele Sióstr Bernardynek pw. św. Mikołaja odbędzie się Msza Św. odpustowa, na którą Siostry zapraszają szczególnie małżonków, a także małżonków z dzieci. Podczas Mszy Świętej będziemy modlić się o miłość, pokój, radość i siłę w przezwyciężaniu małżeńskich trudności. Natomiast dla dzieci Święty Mikołaj przewidział niespodziankę.