„Świat wyszedł z ręki Boga, ale też do Niego powraca” – ks. prałat Eugeniusz Sikorski

dozynki_1

Dożynki gminne w Ostrowach nad Okszą (gmina Miedźno) odbywały się w tym roku 13 września. W kościele pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu na dziękczynnej Mszy św. zgromadzili się mieszkańcy gminy, goście z gmin ościennych, także w Częstochowy. Wszystkich powitał gospodarz miejsca, ks. proboszcz Piotr Mizera, dziękując za gotowość do wspólnej modlitwy i wspólnego dziękowania Bogu za plony.
Mszę św. odprawił ks. prałat Eugeniusz Sikorski, archidiecezjalny duszpasterz rolników: Jako ludzie wierzący zwracamy się do Boga, by nas wspierał swoim błogosławieństwem, by nam pomagał, bo jesteśmy świadomi tego, że jeśli Bóg błogosławi, to nasze wysiłki nie pójdą na marne, będą nam przynosiły nam wspaniałe owoce, nie tylko te owoce zewnętrzne, ale także i owoce ducha. Jak słyszeliśmy we fragmencie Ewangelii św., Jezus każe nam troszczyć się, by w nas wzrastało i rozwijało się Królestwo Boże – powiedział nawiązując do potrzeby dbania nie tylko o to, co zewnętrzne, ale przede wszystkim o to, co duchowe i prowadzi do zbawienia. Zwracając się do rolników, sadowników, ogrodników – wszystkich, którzy uprawiają ziemię, podkreślił wartość ludzkiej pracy, która przynosi prawdziwy plon połączona z modlitwą do Boga i dziękczynieniem za dary ziemi. Rodzajem takiego dziękczynienia są dożynki: To piękna polska tradycja, kultywowana od wieków – podkreślił ks. prałat Sikorski – Jest ona bardzo ważna dla nas, bo wynika z wiary, którą mamy w naszych sercach. (…) Jest odzwierciedleniem ducha człowieka, a więc tego, co w każdym z nas jest najpiękniejsze i najbardziej wartościowe. Dzięki pielęgnowaniu pięknych polskich tradycji i zwyczajów na pewno nie będziemy tracić naszej chrześcijańskiej tożsamości, powtarzając za św. Janem Pawłem II: nie gubmy korzeni, z których wyrośliśmy – dodał. Przywołując oczywistą dla ludzi wierzących prawdę, że to Bóg jest Stwórcą świat, a ziemię dał ludziom, by czynili ją sobie poddaną, podkreślił, iż winni to czynić  używając swojej mądrości i wiedzy, a nie bezmyślnie niszcząc. Świat wyszedł z ręki Boga, ale też do Niego powraca – przypomniał. Komentując sytuację w Polsce i na świecie, niedostatek, który dotyka wielu, zbyt wielu ludzi, pytał retorycznie: Czy zawsze człowiek jest dobrym gospodarzem tego świata? Nawiązując do nierównomiernego podziału dóbr na świecie ks. prałat Sikorski wezwał do modlitwy za tych, którzy dysponują nadmiarem żywności, aby potrafili podzielić się z tymi, którzy są w potrzebie; i do modlitwy za tych, którzy głodują, by niezwłocznie otrzymali pomoc, będącą dla nich ratunkiem.

Po Mszy św. jej uczestnicy przeszli na stadion sportowy, by tam cieszyć się piękną pogodą, podziwiać występy artystyczne i wspólnie świętować. W przygotowanie dożynek zaangażowana była niemal cała lokalna społeczność, pokazując wspólnotę „Małej Ojczyzny”. Z okazji dożynkowego święta udekorowana była większość gospodarstw, usytuowanych przy drogach do kościoła i na stadion. Dekoracje pokazały inwencję twórczą ich autorów – niektóre były dosłownie „dożynkowo” poważne, ale wiele było zrobionych „z przymrużeniem oka”. Świętującym w Ostrowach nad Okszą w tę drugą niedzielę września dopisała piękna, słoneczna pogoda.

tekst i zdjęcia Aleksandra Mieczyńska