Światowy Dzień Modlitwy za Ochronę Stworzenia

11951978_474117326099395_6043467850196948280_nListem skierowanym do przewodniczących Papieskich Rad „Iustitia et Pax” i ds. Popierania Jedności Chrześcijan Ojciec Święty Franciszek ustanowił Światowy Dzień Modlitwy za Ochronę Stworzenia. Począwszy od bieżącego roku, będzie on obchodzony corocznie 1 września.

Papież podkreślił, że jako chrześcijanie mamy dać wkład wprzezwyciężenie kryzysu ekologicznego przeżywanego przez ludzkość, czerpiąc z naszego duchowego bogactwa motywację do troski o stworzenie.

Dla wierzących w Chrystusa „duchowość nie jest odłączona od ciała ani też od natury czy realiów tego świata, ale żyjemy z nimi i w nich, w jedności ze wszystkim, co nas otacza” (Laudato si’, 216) – przypomniał papież. Kryzys ekologiczny wzywa nas do „nawrócenia ekologicznego” (tamże, 217), do umocnieni w powołaniu, by strzec stworzenia, dziękować za nie Bogu i prosić Stwórcę o pomoc w jego ochronie oraz o przebaczenie grzechów popełnionych względem otaczającego nas świata.

Inicjatywa papieska, jak i sama data obchodu nawiązują do podjętych już działańprawosławnego patriarchatu Konstantynopola na rzecz ekologii.

„Żyjemy w czasach, gdy wszyscy chrześcijanie stają wobec tych samych ważnych wyzwań, na które, aby być wiarygodni i skuteczni, musimy dawać wspólne odpowiedzi”- napisał papież. Jednocześnie wyraził życzenie, by zatroszczyć się o koordynację działań Kościoła z podobnymi inicjatywami Światowej Rady Kościołów, aby obchody tego dnia były znakiem jedności.

źródło: Radio Watykańskie