Święcenie pokarmów

Dziś Wielka Sobota. W tym dniu w kościołach wierni czuwają przy grobie ukrzyżowanego Chrystusa, ale także święcą pokarmy, które będą spożywać w Niedzielę Wielkanocną podczas świątecznego śniadania. W koszyczkach, które wierni przynoszą do poświęcenia, najczęściej znaleźć można chleb, jajka, wędliny, ale także sól, chrzan oraz baranka, symbolizującego zmartwychwstałego Jezusa.

W Wielką Sobotę przez cały dzień nie sprawuje się Mszy świętych. Dopiero wieczorem rozpoczynają się obchody Wigilii Paschalnej, podczas których kończy się adoracja przy Grobie Pańskim, a Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do tabernakulum.

W liturgii świętowanie Paschy – Wielkanocy rozpoczyna się już w Wielką Sobotę, a święcenie pokarmów to jeden z gestów, który przypomina o najważniejszym dla ludzkości wydarzeniu, o zmartwychwstaniu Jezusa. Pierwsza modlitwa poświęcenia pokarmów prowadzi nas do Wieczernika, a także do spotkania ze Zmartwychwstałym: „Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek; prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu”.