Święci grzesznicy na ulicach naszego miasta

web

Dziś w Częstochowie, zarówno w alejach jak i przed szkołami można było spotkać ludzi, którzy posiadali naklejki Chcę być święty, bo... To efekt akcji ewangelizacyjnej Holysinners/Święci grzesznicy zorganizowanej przez Zespół Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Częstochowskiej. Całe wydarzenie rozpoczęło się w domu św. Kaspra Misjonarzy Krwi Chrystusa przy ul. Mąkoszy 1 gdzie uczestnicy podzielili się na grupki i skąd zostali posłani do działania na Bożą chwałę. Do refleksji nad własną świętością zaproszone zostały dzieci, młodzież jak i osoby starsze. Ewangelizatorzy rozdający nalepki jak i sami obdarowywani są zadowoleni, gdyż Holysinners jest radosnym czasem, który wprowadza w przeżywanie Uroczystości Wszystkich Świętych. To nie pierwsza taka akcja. Już od 3 lat mieszkańcy Częstochowy mogą w tych dniach odkrywać sens Uroczystości i świętości w ogóle.

web6 web 5

web1

web2

web3

web4