Świecka posługa katechetów

Papież Franciszek/fot. ekai.pl

Papież Franciszek ustanowił w Kościele katolickim posługę katechety, przeznaczoną dla osób świeckich o głębokiej wierze oraz ludzkiej dojrzałości. Pełniona będzie według potrzeb duszpasterskich rozeznanych przez ordynariusza danego miejsca.

W liście apostolskim z 11 maja bieżącego roku Ojciec Święty pisze, że wspólnota chrześcijańska już od samego początku doświadczała rozpowszechnionej formy posługi, skonkretyzowanej w służbie mężczyzn i kobiet posłusznych działaniu Ducha Świętego i oddanych misji budowania Kościoła. – Obok akolity i lektora będzie to trzecia oficjalna posługa ludzi świeckich – mówi ks. prof. Marian Duda:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/05/1_swiecka_Duda_12_05_2021.mp3]

Ojciec Święty Franciszek przypomina w dokumencie, że katecheta powołany jest przede wszystkim do przekazywania wiary i nauczania w imieniu Kościoła. Wskazuje też, że taka tożsamość może prawidłowo się rozwinąć jedynie poprzez modlitwę, studium oraz bezpośredni udział w życiu wspólnoty:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/05/2_swiecka_Duda_12_05_2021.mp3]

Przed katechetami stoi więc istotne zadanie wprowadzania ludzi w ścisłą relację z Jezusem. Jak mówi jedna z częstochowskich katechetek – taka posługa to prawdziwa misja, zwłaszcza podczas pracy z dziećmi i młodzieżą:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/05/3_swiecka_katechetka_12_05_2021.mp3]

W dokumencie ustanawiającym posługę katechety Ojciec Święty zaznacza, że obecność osób świeckich, które na mocy sakramentu chrztu czują się wezwani do współpracy w służbie katechetycznej, w czasach współczesnej kultury globalizacyjnej, staje się bardzo ważna. Posługa umożliwia głoszenie Słowa Bożego w imieniu Kościoła poprzez odpowiednią metodologię i kreatywne narzędzia, które towarzyszyć mają wiernym w poznawaniu Jezusa Chrystusa.

ABK