Święto Świętych Młodzianków, Męczenników

Corocznie 28 grudnia obchodzone jest Święto Młodzianków, czyli dzieci z Betlejem pomordowanych na rozkaz Heroda. Dzień ten jest czwartym z oktawy Bożego Narodzenia i został poświęcony najmłodszym, którzy jeszcze nieświadomi oddali swoje życie za Chrystusa.

Święto, choć odnosi się do tragicznych wydarzeń, jest wielkim hołdem oraz przypomnieniem, że dzieci są istotnym fragmentem naszego życia. Jak mówi bp Andrzej Przybylski, niegdyś diecezjalny asystent częstochowskiego KSM-u, to obecne dzieci i młodzież będą w przyszłości decydować o losach tego świata:

W okresie I Rzeczypospolitej, w Święto Świętych Młodzianków praktykowany zwyczaj obdarowywania dzieci podarunkami. Obecnie w wielu kościołach celebrowane są Msze św. w intencji ochrony poczętego życia. Podejmowana jest duchowa adopcja dziecka poczętego.