Święto w Mstowie

mstow_odpust_35

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mstowie 15 sierpnia miał swoje wielkie odpustowe święto. Historia kościoła sięga początków XIII wieku, a tytuł Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny świątynia otrzymała  w 1441 roku, uzyskując wówczas także rangę kolegiaty.

Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest nie tylko ważną uroczystością odpustową, ale także podziękowaniem za plony, czasem błogosławienia ziół i dóbr ziemi. W kościele, przed ołtarzem położone zostały symboliczne wieńce, chleby, kwiaty i zioła. Przepięknie przyozdobiony tego dnia kościół przypominał, jak ważna i cenna jest praca ludzkich rąk, ale też, że wszystko, co mamy na ziemi, dostaliśmy od Boga. Ks. Paweł Greń CRL- proboszcz parafii i przeor klasztoru, podczas uroczystej odpustowej Mszy św. podkreślił duchowy i symboliczny wymiar święta, a ks. kan. Piotr Zaborski, dyrektor Radia Fiat w kazaniu przypomniał polski, głęboko zakorzeniony, ale też i zarzucany przez najmłodsze pokolenia, szacunek dla plonów ziemi. Wskazał na pojawiającą się – także w mowie – skłonność do nadużywania przekleństw: „Dziś z tego miejsca upominam się o wasz język, jeśli nie pobłogosławicie, a przeklniecie wasz trud i waszą pracę – nie urośnie.” – mówił. Na koniec zaapelował: „Dzielmy się wiarą jak chlebem, uczmy się cieszyć, że innym się udało i prośmy Boga, żeby nam było dobrze, a innym jeszcze lepiej.”

Sanktuarium w Mstowie, którego gospodarzami są Kanonicy Regularni Laterańscy, z Ikoną Matki Bożej, która jest miniaturową podobizną jasnogórskiego portretu, stanowi  dla wielu pielgrzymów cel wędrówek, a dla zdążających na Jasną Górę jest ważnym przystankiem na pielgrzymim szlaku.

tekst i zdjęcia Aleksandra Mieczyńska