Świętowanie Bożego Narodzenia w Kościele częstochowskim

web 8Dziś w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie księża, członkowie Instytutów Życia Konsekrowanego, Stowarzyszeń Życia Apostolskiego i Instytutów Świeckich oraz przedstawiciele władz samorządowych, uczelnianych, ruchów i innych grup kościelnych spotkali się z Arcybiskupem Wacławem Depo z racji Świąt Bożego Narodzenia. Na antycypowaniu tych radosnych wydarzeń nie mogło zabraknąć wspólnego śpiewania kolęd, któremu przewodził biskup Antoni Długosz. Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, ks. Andrzej Przybylski odczytał fragment z Ewangelii o narodzeniu Jezusa. Wśród życzeń i serdeczności skierowanych w stronę Pasterza archidiecezji można było usłyszeć zarówno te dotyczące życia duchowego jak i zdrowia. Biskup Antoni Długosz podkreślał: Człowiek może żyć życiem Boga, bo Bóg żyje życiem człowieka. Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem. Św. Jan Paweł II pisał: „W Jezusie Chrystusie Bóg nie tylko mówi do człowieka, Bóg szuka człowieka.” Wcielenie Słowa Bożego świadczy o tym najdobitniej. […] Zwrócił się biskup Długosz do swego Arcybiskupa Pragniesz drogi Ojcze, abyśmy w tym roku uczyli się od Maryi – Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, nie tylko zawierzenia Bogu, ale również odpowiedzialności za przekaz wiary. Światu współczesnemu potrzeba świadectwa świętości. 

Arcybiskup Wacław Depo w odpowiedzi na te życzenia wyraził swoją ogromną wdzięczność i radość Bogu za posługę i pomoc biskupa Długosza. Zaznaczył także fakt, że człowiek kiedy odmówił Bogu, On znalazł odpowiedź: Dał swojego Syna, stając po stronie człowieka zbuntowanego. Jak tutaj nie pochylić się z pokorą i modlitwą nad tą tajemnicą, że pomimo naszej słabości, na nowo możemy stawać się dziećmi Boga. […] W trakcie swoich życzeń Arcybiskup zwrócił się do licznie zgromadzonych w auli kapłanów: Bardzo pragnę podziękować za to kim jesteście w kościele częstochowskim. Najpierw kim jesteście, a później dopiero za to wszystko co czynicie. Zwłaszcza za bardzo trudną posługę konfesjonału, zwłaszcza w okresie Adwentu i Wielkiego Postu. Nawet kiedy tego nie widać. To jest trud bez którego ani Kościół w Polsce, ani Polska nie byłaby sobą. Dziękuję za to kim jesteście dla Boga, dla ludzi i Ojczyzny. 

Po zakończonych życzeniach wyrażonych przez Biskupa Antoniego i Arcybiskupa Wacława okazję do zlożenia życzeń mieli zgromadzeni. Nie zabrakło osob chorych, młodzieży, ruchów, bractw i stowarzyszeń, a także kapłanów, sióstr zakonnych.