„Święty Mikołaj patronem dobroczynności”

6 grudnia obchodzimy w Kościele liturgiczne wspomnienie świętego Mikołaja. Biskup Mikołaj z Miry, który żył na przełomie III i IV wieku, zasłynął przede wszystkim bezinteresowną pomocą, którą niósł ubogim.

– Święty Mikołaj jest patronem dobroczynności – mówi ks. dr Mikołaj Węgrzyn, duszpasterz środowisk twórczych archidiecezji częstochowskiej:

Przede wszystkim św. Mikołaj zasłynął ze swojej bezinteresownej pomocy, którą niósł potrzebującym. Swój majątek rozdawał biednym. Zwyczaj rozdawania prezentów został zapoczątkowany tak naprawdę w XIII wieku, kiedy to w szkołach pod patronatem św. Mikołaja rozdawano stypendia i zapomogi. – Prawdziwym szczęściem jest dawanie czegoś od siebie – mówi warszawski biskup pomocniczy Michał Janocha:

Postać św. Mikołaja szczególnie dobrze znana jest dzieciom. Wiedzą one, że Mikołaj przynosi prezenty grzecznym i rózgi niegrzecznym. Co jeszcze wiadomo o Mikołaju?:

Św. Mikołaj zmarł 6 grudnia między 345, a 352 rokiem. Jego ciało zostało pochowane w Mirze, a w 1087 roku zostało przewiezione do włoskiego miasta Bari. Na pamiątkę dnia śmierci św. Mikołaja, obchodzone jest właśnie jego wspomnienie.