Szkoła Nowej Ewangelizacji zainaugurowała nowy rok formacyjny

Szkoła Nowej Ewangelizacji zainaugurowała nowy rok formacyjny

Spotkanie inaugurujące nowy rok formacyjny | Fot. SNE Częstochowa / Facebook.com

Szkoła Nowej Ewangelizacji im. św. Jana Chrzciciela zainaugurowała 30 sierpnia nowy rok formacyjny. Podczas spotkania osób odpowiedzialnych za SNE w archidiecezji częstochowskiej skonstruowano plan działania na najbliższy rok. Podjęto także kilka ważnych decyzji.

Ks. Michał Krawczyk, koordynator SNE w archidiecezji częstochowskiej podsumował spotkanie inauguracyjne 30 sierpnia oraz omówił najważniejsze decyzje, jakie podczas tego spotkania zapadły:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/09/1_sne_inauguracja_krawczyk_07_09.mp3]

Ks. Michał Krawczyk / Spotkanie inaugurujące nowy rok formacyjny | Fot. SNE Częstochowa / Facebook.com

Św. Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu często podkreślał, jak ważne jest zaangażowanie osób świeckich w życiu Kościoła. Szkoła Nowej Ewangelizacji doskonale rozumie przesłanie Ojca Świętego, czego owocem jest tworzenie możliwości, by osoby świeckie mogły odnaleźć swoją płaszczyznę działania w Kościele. Ks. Michał Krawczyk podsumował to, co jest zamysłem Szkoły Nowej Ewangelizacji:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/09/2_sne_inauguracja_krawczyk_07_09.mp3]

Istotnym aspektem działania SNE jest czynienie ludzi odpowiedzialnymi za określone obszary działania. Odpowiedzialność ta pozwala się pełniej zaangażować i jest naturalnym bodźcem do samorozwoju. Szczegóły na temat działań Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz terminy i miejsca spotkań można znaleźć na stronie internetowej www.sneczestochowa.org.

Spotkanie inaugurujące nowy rok formacyjny | Fot. SNE Częstochowa / Facebook.com