To Boża miłość umacnia nas w rodzinie

W dniach 22-23 września na Jasnej Górze odbywała się 34. Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin. W modlitewnym spotkaniu brały udział małżeństwa, rodziny, doradcy życia rodzinnego, osoby zaangażowane w duszpasterstwo rodzin i wszyscy, którym sprawy małżeństwa, rodziny i życia są bliskie – w sumie ponad 5 tys. osób.

Centralnej Mszy św. w niedzielę, 23 września, na jasnogórskim Szczycie przewodniczył abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

Wraz z ks. arcybiskupem Mszę św. koncelebrowali: bp Wiesław Śmigiel z Torunia, nowy przewodniczący Rady ds. Rodziny przy Konferencji Episkopatu Polski oraz przebywający na Jasnej Górze abp Edward Nowak, były sekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych z Watykanu. Organizatorem pielgrzymki był Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przy Episkopacie Polski. Tegorocznej pielgrzymce towarzyszyły słowa kard. Stefana Wyszyńskiego: „Rodzina Bogiem silna mocą swojego narodu”.

Wszystkich zebranych w imieniu Jasnej Góry witał o. Mieczysław Polak, podprzeor klasztoru. – Serdecznie wam życzę, by spojrzenie Matki z jasnogórskiego wizerunku udzieliło każdemu potrzebnych łask i duchowych mocy, aby każda Polska rodzina, biorąc wzór ze św. Rodziny, Bogiem silna, napełniona Duchem Świętym, dawała świadectwo wiary i budowała naszą Ojczyznę bardziej braterską i ewangeliczną – mówił paulin.

Spróbujemy wniknąć w to, co dzieje się w życiu małżeńskim i rodzinnym, kiedy małżonkowie zaczynają zapominać, brać w nawias lub niestety wręcz lekceważyć dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa, jeżeli nie ma tego najbardziej istotnego związania z Chrystusem, związania, które zaistniało w życiu każdej i każdego z nas od momentu chrztu świętego? To zaczyna się nieodwracalny, wydawałoby się nieraz, proces zamykania się w kręgu własnego ja, koncentrowaniu się na sobie samym, na własnych sprawach, na, jak to się dzisiaj często mówi, samorealizacji. A to nieuchronnie prowadzi do nieporozumień, kłótni i niezgody. (…) Rwą się więzy międzyludzkie, nawet te najbardziej święte – sakramentalne, małżeńskie i rodzinne. Ulegają przerwaniu także więzy człowieka z Bogiem – mówił w homilii abp Marek Jędraszewski. – Stąd tak bardzo ważne, drodzy siostry i bracia, jest ciągłe odnawiane przez nas spojrzenie chrześcijańskie na to, czym jest małżeństwo i rodzina – mówił dalej kaznodzieja.

Nie ma wspólnoty z jednej strony bardziej bliskiej, a z drugiej strony będącej przestrzenią dla ogromnej ofiarności i zatroskania o sobie nawzajem, jak wspólnota małżeńska. I dlatego nigdy nie dość wchodzić w tajemnicę chrześcijańskiego małżeństwa i jedności małżeńskiej, nigdy nie dość, zwłaszcza dzisiaj, wobec plagi prawdziwej, która dotyka także naszej polskiej społeczności i polskiego narodu, niestety – plagi rozwodów, ale także związków partnerskich, i bardzo często ze strony ludzi, którzy są ochrzczeni i którzy z punktu widzenia prawa kanonicznego nie mają żadnych przeszkód, by związek małżeński zawrzeć. Ale nie chcą się zobowiązywać, bo to kosztuje – zobowiązywać się do miłości i wierności aż do końca życia, i uczciwości małżeńskiej. I lekceważą sobie tak konieczne otwarcie się na Boże błogosławieństwo – mówił metropolita krakowski.

W czasie Mszy św. nastąpiło odnowienie przyrzeczeń małżeńskich oraz ślubowanie nowych doradców życia rodzinnego. Tradycyjnie małżeństwa i rodziny złożyły Akt Zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski.

źródło: BPJG/dr

o. Stanisław Tomoń