Trwa 26 Forum Szkół Katolickich

web3

Na Jasnej Górze trwa 26 Forum Szkół Katolickich, którego myślą przewodnią są słowa Jana Pawła II: „ W służbie wychowaniu i rodzinie. Rodzina bowiem znajduje się u podstaw wszystkich ludzkich wspólnot, wszystkich społeczności i społeczeństw”.

Forum zawsze odbywa się na Jasnej Górze, ponieważ Matka Boża Jasnogórska jest patronką Rady Szkół Katolickich. Na kanwie synodu, który odbył się w Rzymie poświęconemu rodzinie i temu czemu służą szkoły katolickie: kształcenie i wychowanie, to temat przewodni tego forum. – mówił ks. Zenon Latawiec, przewodniczący Rady Szkół Katolickich.

Dziś Mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej przewodniczył ks. Arcybiskup Henryk Hoser, który wygłosi dziś wykład do uczestników forum nt. zadań rodziny.

Zadań rodziców i rodziny jest bardzo wiele, dlatego że służą one życiu. Ojciec Święty Jan Paweł II  wyznaczając cztery podstawowe zadania rodziny, ukazał to co jest najważniejsze: tworzenie wspólnoty osób, służba życiu, uczestnictwo w życiu społecznym i uczestnictwo w życiu Kościoła. Musimy sobie uświadomić, że jesteśmy wszyscy powołani do służby życiu, rozpoznając jego wartość i jednocześnie rozpoznając nasze konkretne zadania w tym stanie w którym Pan Bóg nas postawił, mamy służyć życiu. – mówił Ks. Abp. Henryk Hoser.

Ks. Abp. Henryk Hoser został mianowany Biskupem Warszawsko- Praskim 24 maja 2008 roku przez papieża Benedykta XVI. Diecezję objął 28 czerwca 2008 roku. W październiku uczestniczył w synodzie biskupów w Rzymie.

XVI Forum Szkół Katolickich potrwa do soboty. Zakończy się świadectwem Bogdana „ Kryzysa ” Krzaka o jego byciu wychowywanym i wychowawcą.

PKr

web 1 web2 web4