Trwa 44. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu “Światło-Życie”

“Wolni i wyzwalający” – pod takim hasłem w dniach 22-25 lutego trwa na Jasnej Górze Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu “Światło-Życie”. Coroczne spotkanie gromadzi uczestników Ruchu, zwanego popularnie oazą, którzy w domu Matki Bożej podsumowują dotychczasową działalność i przygotowują się na kolejny rok pracy formacyjnej.

W tegorocznym spotkaniu uczestniczy bp Krzysztof Włodarczyk, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu “Światło-Życie”. Zapytany o miejsce i rolę ruchu oazowego w Kościele powiedział, że kształtuje on nowego człowieka poprzez formację, czyli prowadzenie do osobowej relacji z Jezusem Chrystusem oraz pomaga odkryć wspólnotę Kościoła, który posiada pełnię zbawienia:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/1KONGREGACJA_ODPOWIEDZIALNYCH_OAZA_WLODARCZYK_23_02_2019.mp3]

Moderator generalny Ruchu “Światło-Życie” ks. Marek Sędek odniósł się do hasła tegorocznej Kongregacji, które brzmi “Wolni i wyzwalający”. Nawiązuje ono do 40. rocznicy powołania przez założyciela Ruchu, Czcigodnego Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, dzieła Krucjaty Wyzwolenia Człowieka stawiającego za cel zbudowanie w narodzie nowej kultury m.in. poprzez wychowanie w trzeźwości:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/2KONGREGACJA_ODPOWIEDZIALNYCH_OAZA_SEDEK_23_02_2019.mp3]

Moderator Ruchu “Światło-Życie” Archidiecezji Częstochowskiej ks. Adam Polak powiedział, że Kongregacja Odpowiedzialnych to czas modlitwy, spotkania, a także pogłębionej refleksji intelektualnej nad tematem wyzwolenia człowieka oraz obecną kondycją ruchu oazowego w Polsce i poza jej granicami. Ks. Adam Polak zwrócił również uwagę, że w Ruchu “Światło-Życie” jest miejsce dla każdego, bo tworzą go ludzie różnego stanu, wieku i charyzmatu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/3KONGREGACJA_ODPOWIEDZIALNYCH_OAZA_POLAK_23_02_2019.mp3]

Ks. Krzysztof Gryz, moderator Diakonii Ewangelizacji Ruchu “Światło-Życie” Archidiecezji Częstochowskiej, podkreślił, że Ruch miał od początku charakter ewangelizacyjny:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/4KONGREGACJA_ODPOWIEDZIALNYCH_OAZA_GRYZ_23_02_2019.mp3]

Nawiązując do hasła tegorocznej Kongregacji – “Wolni i wyzwalający” – ks. Krzysztof Gryz powiedział, że musimy przede wszystkim wyzwolić się od grzechu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/5KONGREGACJA_ODPOWIEDZIALNYCH_OAZA_GRYZ_23_02_2019-1.mp3]

Wykład pt. “Nie lękajcie się – 40 lat Krucjaty Wyzwolenia Człowieka” wygłosił ks. prof. Piotr Kulbacki. W swoim wystąpieniu przypomniał, że inicjator dzieła, Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, w jego ramach widział także diakonię życia, czyli służbę życiu, wyrażającą się w poszanowaniu sfery ludzkiej płciowości:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/6KONGREGACJA_ODPOWIEDZIALNYCH_OAZA_KULBACKI_23_02_2019.mp3]

Dla Marty Łysek należącej do Domowego Kościoła Archidiecezji Krakowskiej Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu “Światło-Życie” to przede wszystkim możliwość spotkania:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/7KONGREGACJA_ODPOWIEDZIALNYCH_OAZA_LYSEK_23_02_2019.mp3]

Spotkanie oazowiczów na Jasnej Górze potrwa do poniedziałku, 25 lutego.

Maciej Orman