Trwa Kapituła Generalna Zakonu Paulinów

Na Jasnej Górze rozpoczęły się obrady Kapituły Generalnej Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika. Zadaniem najwyższej władzy w zgromadzeniu jest wybór m.in. nowego generała oraz omówienie najważniejszych spraw zakonu.

Kapituła Generalna wyborcza jest zwoływana co sześć lat. W tym roku rozpoczęła się pod hasłem: „Dziedzictwo-świadectwo-proroctwo”. To spotkanie wybranych przedstawicieli zakonu oraz dotychczasowych władz, które zwoływane jest raz na 6 lat. W trakcie jego trwania dokonywana jest analiza wierności dziedzictwu. Opracowywane są też nowe programy i kierunki posługi. Istotnym punktem kapituły jest wybór przełożonego generalnego, który sprawuje najwyższą władzę wśród wszystkich paulinów. Jak mówi O. Albert Wiesław Waśniowski, Prowincjał Australijski, takie spotkanie to żywy znak jedności Zakonu oraz możliwość przeżywania wyjątkowej, modlitwy wspólnotowej.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/1_trwa_Wasniowski-_03_03_2020.mp3]

O. Arnold Chrapkowski, obecny generał tłumaczy, że głównym celem zebrania paulinów ze wszystkich prowincji jest szerzenie dziedzictwa Zakonu.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/2_trwa_Chrapkowski-_03_03_2020.mp3]

Kapituła to dla paulinów czas autorefleksji, przemyśleń i odpowiedzi na aktualne wyzwania, stojące przed Zakonem. Po wspólnej modlitwie, w tajnym głosowaniu, wybiera nowego generała. Jego urząd trwać będzie do następnej Kapituły Generalnej. Generał musi mieć ukończone 40 lat życia oraz 10 lat profesji zakonnej. Jego władza rozciąga się na cały zakon, wszystkie prowincje, klasztory oraz zakonników. Miejscem stałego pobytu generała na czas urzędowania jest Jasna Góra. Kapituła Generalna wybiera także nową Kurię Generalną, czyli zarząd zakonu. Zostanie też wyłoniony prokurator generalny przy Watykanie oraz administrator generalny zakonu.

ABK

Dźwięki: Radio Jasna Góra

Źródło foto: Radio Jasna Góra