Tydzień Modlitw o Powołania

modlitwa za powolanych

Trwa 52. Tydzień Modlitw o Powołania. Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie prosi o modlitwę! To ona pomaga, aby ziarna powołania kapłańskiego zasiane w sercach kleryków rozwinęły się jak najpełniej. Każdego dnia trwającego tygodnia modlitwą otaczany będzie inny rocznik kleryków.

 Seminarium tłumaczy się jako „dom ziarna”. Jest to miejsce rozwoju powołania kapłańskiego, które można porównać do ziarna. Aby z niego wyrosła piękna roślina, potrzebna jest urodzajna gleba, woda i słońce. Ziarno, o które się nie dba, nie przyniesie plonu. Dlatego każdy kleryk, aby zostać księdzem powinien dbać o rozwój daru powołania. Konieczna jest współpraca z łaską Bożą w pracy nad samym sobą. Szczególnym wsparciem w tym wzroście jest także modlitwa innych osób. Ona jest nieocenioną pomocą w stawaniu się kapłanem na Bożą miarę. W trwającym Tygodniu Modlitw o Powołania, szczególnie prosimy o modlitwę w intencji kleryków naszego seminarium.

Począwszy od rocznika VI, każdego dnia w tym tygodniu będziemy wspólnie modlili się za kleryków poszczególnych wspólnot rocznikowych. Codziennie na stronie interenetowej seminarium będzie podawana informacja, za jaki rocznik aktualnie się trwa modlitwa. Będzie podana również krótka charakterystyka tej grupy. Forma modlitwy jest dowolna, można na przykład wykorzystać słowa poniższej modlitwy:

Panie, nasz Boże, Jezus Chrystus pouczał swoich uczniów, że nie mają dawać się obsługiwać, lecz służyć braciom, spraw, aby osoby powołane do służby w Kościele były roztropne w działaniu, przyjazne dla wszystkich, których stawiasz na ich drodze, wierne Ewangelii i oddane dziełom miłosierdzia. Niech swoją siłę czerpią z sakramentów i wytrwałej modlitwy. Spraw, aby Twój Syn, który obmył nogi uczniom napełnił ich duchem pokory i miłości. Amen.

Boże, Ty dajesz natchnienie do dobrego i pomagasz je urzeczywistniać, prowadź drogą wiecznego zbawienia naszych braci i siostry, którzy dla miłości Twojej przygotowują się do kapłaństwa czy życia zakonnego. Spraw, aby mieli ducha jedności i zachęcając się wzajemnie do pełnienia dobrych uczynków, przez święte życie byli prawdziwymi świadkami Chrystusa. Amen.