Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

W uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada (wtorek) Kościół zachęca nas do refleksji nad wielką nadzieją, która opiera się na zmartwychwstaniu Chrystusa – Chrystus zmartwychwstał, i również my będziemy z Nim. Święci i błogosławieni są najbardziej wiarygodnymi świadkami nadziei chrześcijańskiej, ponieważ żyli nią w pełni w czasie swojej egzystencji, wśród radości i cierpień, praktykując Błogosławieństwa, które głosił Jezus. Ewangeliczne Błogosławieństwa są w istocie drogą świętości, a świętość jest dla nas darem i wezwaniem.
We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 2 listopada (środa) polecamy Bożemu Miłosierdziu drogie nam osoby, a szczególnie tych, którzy oczekują naszej modlitewnej pomocy, aby wejść do radości życia wiecznego. Modlitwa za zmarłych, wzmocniona nadzieją daną przez Chrystusa zmartwychwstałego, nie jest celebrowaniem kultu śmierci, lecz jest aktem miłości wobec naszych braci i sióstr oraz noszeniem brzemion jedni drugich.
Te dwa chrześcijańskie święta przypominają nam o więzi, jaka istnieje między Kościołem na ziemi – jesteśmy nim my – i Kościołem w niebie, między nami i naszymi bliskimi, którzy już przeszli do innego życia.
W dniach od 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny dla tych, którzy w czyśćcu oczekują pełni zbawienia. Warunki uzyskania odpustu zupełnego: – brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – zyskuje się odpust cząstkowy); – stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna; – przyjęcie Komunii świętej; – odmówienie Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz jakiejkolwiek modlitwy w intencjach wyznaczonych na dany dzień przez Ojca Świętego (nie w intencji samego papieża, ale w intencjach, w których modli się każdego dnia papież).

Msze święte pod przewodnictwem Księży Biskupów
W uroczystość Wszystkich Świętych w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Tajemnicy Emaus na cmentarzu Kule główna Msza św. o godz. 12, a następnie procesja, którą poprowadzi abp. Wacław Depo. Na cmentarzu św. Józefa główna Msza św. w kaplicy o godz. 12.00, którą będzie celebrował bp Andrzej Przybylski, a następnie poprowadzi procesję po cmentarzu. Na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie Msza św. w kościele św. Rocha i św. Sebastiana o godz. 15.00 celebrowana przez bp. Antoniego Długosza. Wcześniej o 14.30 będzie miała miejsce procesja po cmentarzu.
We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny) – 2 listopada o godz. 12 w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Tajemnicy Emaus na cmentarzu Kule zostanie odprawiona Msza św. w intencji zmarłych biskupów pomocniczych, natomiast o godz. 18 w archikatedrze zostanie odprawione nabożeństwo żałobne za zmarłych biskupów diecezjalnych i wiernych. Modlitwom tym będzie przewodniczył bp Andrzej Przybylski.

Porządek nabożeństw na cmentarzach w Częstochowie:
Cmentarz św. Józefa
ul. Palmowa 22
Msza św.: godz. 9.00, 10.30, 12.00, 14.00, 16.00

Cmentarz Kule
ul. Cmentarna 47
Msza św.: godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.30

Cmentarz św. Rocha
ul. św. Rocha 79
Msza św.: godz. 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00

źródło: www.archiczest.pl