Uroczystości jubileuszowo – odpustowe w parafii św. Wojciecha

web6

W parafii św. Wojciecha w Częstochowie obyły się uroczystości jubileuszowo – odpustowe. W tym roku kościół ten obchodzi 30-lecie swojego istnienia. Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Antoni Długosz.

Podczas homilii biskup Antoni zwrócił uwagę na prześladowania Kościoła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, prześladowanie współczesne i oczywiście na świadectwo męczeńskiej śmierci św. Wojciecha.

– Postawa muzułmanów doprowadza do skrajności. Nienawiść do chrześcijan sprawia, że co 5 minut ginie dziś wyznawca Chrystusa. Doświadczając trudnych sytuacji w naszym życiu nie możemy zwątpić w tę prawdę, że Bóg jest miłością. Dziś staje przed nami świadek Chrystusa – św. Wojciech – mógł sobie bardzo łatwo ustawić życie – mówił bp Antoni.

Przypominając życiorys św. Wojciecha kaznodzieja zaznaczył, że zadaniem każdej parafii jest znać swojego patrona. – Św. Wojciech jest przykładem realizmu Ewangelii. Kto chce żyć Ewangelią nie może spotykać się tylko z Chrystusem Zmartwychwstałym, ale także Jezusem Ukrzyżowanym. (…) W postawie człowieka wierzącego musi dojść do świadectwa o Jezusie. Świadectwa często opartego na cierpieniu – kontynuował biskup Długosz.

Parafia św. Wojciecha została erygowana 20 stycznia 1969 r. przez bp. Stefana Barełę. Jej teren wydzielono pierwotnie z parafii św. Jakuba i częściowo św. Kazimierza. Swym zasięgiem obejmowała wybudowane już wówczas osiedle Tysiąclecia, osiedle PCK oraz powstające właśnie osiedle Północ. Pierwszym administratorem i proboszczem parafii został mianowany ks. Józef Słomian. Od samego początku istnienia parafii jej najważniejszym problemem stał się brak świątyni. Z racji na jubileusz powraca historia tych, którzy starali się o ten kościół, budowali go. Wyrazem złożonego im hołdu jest m.in. książka zatytułowana „Ostoja nadziei” szczegółowo opisująca historię parafii i kościoła.