Ustanowienie akolitów i lektorów w WMSD

Na sobotniej Mszy św., 25 lutego w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym ustanowiono akolitów i lektorów. Ustanowienia dokonał abp Wacław Depo.

Ks. Demitrów, wykładowca Pisma Świętego z Seminarium Opolskiego tłumaczy, czym różni się akolita od lektora:

Abp Depo podpowiada, w jaki sposób osoby świeckie mogą wspierać powołanych do kapłaństwa mężczyzn, których w roku na rok niestety jest coraz mniej.

Podczas homilii Metropolita Częstochowski podkreślił, że czas Wielkiego Postu jest wyjątkowy. To czas dziękczynienia m.in. za powołania.

W przypadku kleryków, po akolitacie kolejnym etapem na drodze do sakramentu kapłaństwa jest diakonat.

Homilia abp. Depo:

LN

Galeria: Radio Fiat

Ustanowienie akolitów i lektorów w WMSD