Spotkajmy się podczas V Bible-ingu w Częstochowie

bibling

Weź udział w V Częstochowskim Bibleingu ! Jest to rozważanie Słowa Boże w miejscach publicznych. W oczekiwaniu na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w gwarze miasta będziemy medytować w milczeniu. Pragniemy ciszą wzbudzić pytania i zadumę w innych. Modlitwą świadczymy o Bogu obecnym w naszym życiu. Zbieramy się 19 maja (wtorek) o 19:15 przed kościołem św. Jakuba od strony placu Biegańskiego . By w ciszy czytać i kontemplować Ewangelię z dnia. Chcesz wziąć udział w tym dziele nowej ewangelizacji – przyjdź zabierając ze sobą Pismo Święte!