VI rocznica ingresu abp. Wacława Depo

Dziś mija 6. rocznica ingresu abp. Wacława Depo do częstochowskiej archikatedry Świętej Rodziny. Papieską bullę odczytał 2 lutego 2012 roku abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce.

Mszy św. na rocznicę ingresu przewodniczył i homilię wygłosił abp Wacław Depo.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/02/Rocznica_ingresu_Depo.mp3]

Jak podkreślał bp Andrzej Przybylski, rocznica ingresu to ważny dzień:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/02/Rocznica_ingresu_Przybylski.mp3]

W swojej dzisiejszej homilii abp Depo zwracał się do obecnych na Eucharystii osób konsekrowanych, którzy obchodzą dziś swoje święto.

Dziękuję Bogu dzisiaj za Was! – mówił metropolita częstochowski.

Arcybiskup podkreślał znaczenie zwracania się do Ducha Świętego o Jego dary.

Prośmy Ducha Świętego, aby w świecie kolorowych reklam, hałaśliwej muzyki, a w ostatnim czasie krzykliwego kłamstwa o historii naszego ochrzczonego od 1051 lat narodu, który patrzy się na Chrystusa i Jego Matkę, a wszystkich braci i siostry czyni usynowionymi w Chrystusie – aby Duch Święty wzbudził w nas odwagę świadectwa słowem i codziennym życiem, że Chrystus jest dla nas drogą, prawdą i życiem – mówił metropolita częstochowski.

Podczas Mszy św. nastąpiło również odnowienie ślubów i przyrzeczeń osób konsekrowanych.

Boże w Trójcy jedyny, oto ja powołany(a) do Twojej odwiecznej miłości na drodze rad ewangelicznych, ponawiam swój ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Pobudzony(a) wezwaniem Kościoła, pragnę z jeszcze większą gorliwością i roztropnością oddać się Tobie na posługę bliźnim, być dla nich żywym spełnieniem Ewangelii i widomym znakiem Chrystusa działającego w swoim Kościele. Znam swoją słabość i nieudolność, ale ufając w Twoją hojność i nieskończone miłosierdzie, błagam, abyś tę ofiarę miłości przyjąć raczył i dał mi obfite łaski do jej wypełnienia – brzmi tekst odnowienia ślubów i przyrzeczeń.

Na zakończenie Eucharystii życzenia metropolicie częstochowskiemu złożył m.in. bp Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/02/Rocznica_ingresu_Przybylski_zyczenia.mp3]

Po życzeniach i podziękowaniach głos zabrał abp Wacław Depo:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/02/Rocznica_ingresu_Depo_podziekowanie.mp3]

Data ingresu abp. Wacława Depo jest symboliczna – również 2 lutego odbyła się na Jasnej Górze uroczystość święceń biskupich pierwszego biskupa częstochowskiego Teodora Kubiny, który pełnił tę posługę w latach 1925-1951.

Przychodzę tutaj i przyklękam z pokorą, aby do tej odpowiedzialnej pracy w archidiecezji częstochowskiej stanąć wraz z Wami i dla Was. Potrzeba nam nadal mocy Bożej i światła natchnień żywej wiary, którymi odznaczali się moi czcigodni poprzednicy. Kieruję się wielką nadzieją naszej wiary, która karze mi pokładać ufność w Miłosierdziu Bożym przez serce Jezusa i Jego Niepokalanej Matki, jasnogórskiej Matki Kościoła i Królowej naszego narodu. Bardzo liczę na ducha współpracy i odpowiedzialności za każdego bez wyjątku człowieka. Zarówno w wymiarach służby duchowej jak i dobra publicznego. I dlatego proszę Was, abyście tak rozumieli dzisiejszy ingres Waszego nowego biskupa i w tym duchu modlili się za mnie do Miłosiernego Boga o spełnienie spraw Bożych i ludzkich na przyszłość – mówił abp Wacław Depo podczas ingresu w czwartek 2 lutego 2012 roku.

Abp Wacław Depo jest piątym biskupem diecezjalnym Kościoła częstochowskiego i drugim arcybiskupem metropolitą częstochowskim. Urodził się 27 września 1953 w Szydłowcu koło Radomia. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, a 3 czerwca 1978 r. przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1990 -2006 r. pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sandomiersko-Radomskiej, a po podziale administracyjnym diecezji w 1992 r. – rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Radomskiej. W 2006 roku papież Benedykt XVI mianował go biskupem zamojsko-lubaczowskim, a 29 grudnia 2011 roku został ogłoszony metropolitą częstochowskim.

Dewiza biskupia abp. Depo to „Ad Christum Redemptorem hominis” (Ku Chrystusowi Odkupicielowi człowieka).

PK