W imię Miłosiedzia dla świata – s. Kinga w Kościele św. Zygmunta

W pierwszą niedzielę nowego roku liturgicznego kościół św. Zygmunta w Częstochowie odwiedził gość z wielką inicjatywą. Mowa tu o s. Kindze, która przyjechała do częstochowian, by prosić o wsparcie budowy Pustelni de Foucauld na północnych peryferiach Szczecina.

Inwestycja jest w trakcie realizacji. Jednak wierni już gromadzą się w tym miejscu… Więcej na ten temat mówi s. Kinga:

Oprócz krzyża, znajduje się tam także obraz Jezusa Miłosiernego. Kim był bł. Karol de Foucauld, patron powstającej Pustelni? Na to pytanie odpowiada ks. Jacek Marciniec:

W setną rocznice śmierci bł. Brata Karola de Foucauld (1916-2016) powstaje w Szczecinie Pustelnia zainspirowana ideą życia na pustyni w mieście. Samotność, modlitwa, kontemplacja łączą się ze świadectwem życia, apostolatem obecności i pracą fizyczną w mieście. Warto wesprzeć inicjatywę, więcej informacji na ten temat znajduje się pod tym linkiem.

Linda Nocoń

Galeria: Radio Fiat

W imię Miłosiedzia dla świata - s. Kinga w Kościele św. Zygmunta