Zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

glowne

Przeżywamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Hasło tegorocznego tygodnia brzmi: „Jezus rzekł do Samarytanki: »Daj mi pić!«” (J 4,7).

Obchody tego czasu w Archidiecezji Częstochowskiej rozpoczęło niedzielne Ekumeniczne Nabożeństwo Słowa Bożego w Kleszczowie. Jutro (24 stycznia) o godz. 18 w katedrze Kościoła Polskokatolickiego pw. Matki Bożej Królowej Apostołów w Częstochowie, przy ul. Jasnogórskiej 6 odbędzie się Ekumeniczne kolędowanie. Wystąpią m.in.: Schola Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, zespół „Strefa Chwały”.
Na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, w niedzielę, 25 stycznia o godz. 19.15 w kościele rektorackim w Częstochowie (Al. NMP 56) Mszy świętej o jedność chrześcijan przewodniczyć będzie Arcybiskup Wacław Depo, który wygłosi również homilię.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan ma już ponad stuletnią tradycję. Stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji. Celem chrześcijan gromadzących się co roku na wspólnej modlitwie jest świadectwo wiary w Chrystusa i przypomnienie, że ekumenizm jest nieuniknioną drogą Kościoła, od którego nie ma odwrotu.