W oczekiwaniu na Zmartwychwstanie – adoracja Grobu Pańskiego

W oczekiwaniu na Zmartwychwstanie – adoracja Grobu Pańskiego

Groby Pańskie/Foto. Radio Fiat

Od piątkowego wieczoru, symbolizującego czas śmierci męczeńskiej Jezusa na krzyżu i złożenie jego ciała do grobu, w kościołach trwa adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. W Wielką Sobotę ciało Zbawiciela nadal znajduje się w kamiennym grobowcu, co skłaniać ma do zadumy i rozważań nad istotą śmierci, by móc z jeszcze większą radością przyjąć Boże Zmartwychwstanie.

Jednak dlaczego Polacy adorują martwe ciało Chrystusa? Czym dokładnie są Groby Pańskie? Na te pytania odpowiada ks. Mariusz Bakalarz:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/1_adoracja_grob_03_04.mp3]

Groby Państwie są obecnie wystawione w każdym kościele, a ich wystrój jest przygotowany na miarę każdej parafii. Jak zwykle jednak, najokazalszy grób znajduje się w jasnogórskim sanktuarium. Tegoroczny wystrój Grobu Pańskiego nawiązuje do obchodzonej na Jasnej Górze – i w całym Kościele polskim – 300. rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Ponieważ przez lata obecności na Jasnej Górze Cudowny Obraz przystrajany był kolejnymi sukniami i koronami, Matka Boża została pokazana w wielu różnych ekspozycjach.

Nie mniej piękne groby znajdują się także m.in.: w Bazylice archikatedralnej Świętej Rodziny, kościele Rektorackim Najświętszego Imienia Maryi czy w kościele św. Zygmunta, które prezentują się w sposób unikalny i właściwy dla każdego z tych kościołów.

Lecz Grób Pański nie jest tylko ozdobą wybudowaną wokół Najświętszego Sakramentu, a sposobem na przypomnienie roli Chrystusa w planie Zbawienia i ofierze jaką poniósł za ludzkie grzechy. Dodatkowo Grób Pański często służy jako komentarz otaczającej Kościół rzeczywistości:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/2_adoracja_grob_03_04.mp3]

Jest to już ostatni dzwonek by móc odwiedzić Grób Zbawiciela, ponieważ wraz z nastaniem Wielkiej Nocy Chrystus opuści swój grób, a nam przyjdzie oglądać jedynie jego puste wnętrze.