W trosce o polskie media

Rada ds środków społecznego przekazu

Mszą św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego abp. Wacława Depo, rozpoczęło się dzisiaj (5 listopada) spotkanie Rady do spraw środków społecznego przekazu Konferencji Episkopatu Polski. Spotkanie Rady dotyczyło m. in. troski o jakość dziennikarstwa, a przede wszystkim o prawdę i uczciwość w mediach.

Rada pod przewodnictwem abp. Wacława Depo podjęła kilka ważnych tematów związanych z funkcjonowaniem mediów w Polsce:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/11/1_abp_Depo.mp3]

Głównym celem spotkania jest przygotowanie dokumentu „W trosce o człowieka na medialnym areopagu”, który może stać się poradnikiem dla dziennikarzy, nie tylko mediów katolickich. O pracy nad dokumentem mówi ks. prof. Michał Drożdż, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Jana Pawła II w Krakowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/11/2_ks_Michal_Drozdz.mp3]

Jednym z elementów dokumentu przygotowywanego przez Radę jest przeciwdziałanie i reagowanie na kryzysy wizerunkowe. Kościół w Polsce jest bardzo często atakowany w mediach świeckich, które nierzadko posługują się kłamstwem lub manipulacją. O tym, co robić w takich sytuacjach mówi prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Monika Przybysz:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/11/3_prof_Moinika_Przybysz.mp3]

Prace nad dokumentem koordynuje ks. prof. Michał Drożdż, w skład zespołu redakcyjnego weszli: o. Mirosław Chmielewski, ks. Józef Kloch, Monika Przybysz, a ks. Piotr Zaborski Dyrektor Radia Fiat został sekretarzem zespołu redakcyjnego.

Dokument ma zostać zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski w styczniu 2020 roku.