Watykan opublikował hasło 109. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy

„Wolni w wyborze: migrować czy pozostać” – to hasło 109. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy, który będzie obchodzony w niedzielę 24 września br. – poinformowała Dykasteria do spraw Służby Integralnemu Rozwojowi Człowieka.

Ojciec Święty wybrał jako tytuł swojego tradycyjnego Orędzia „Wolni w wyborze: migrować czy pozostać” z zamiarem promowania odnowionej refleksji nad prawem, które nie zostało jeszcze skodyfikowane na poziomie międzynarodowym: prawem do niemigrowania, innymi słowy, prawem do możliwości pozostania we własnej ziemi – czytamy w komunikacie Dykasterii.

„Przymusowy charakter wielu obecnych ruchów migracyjnych zmusza do dokładnego rozważenia przyczyn współczesnej migracji. Prawo do pozostania jest wcześniejsze, głębsze i szersze niż prawo do migracji. Obejmuje ono możliwość uczestniczenia w dobru wspólnym, prawo do godnego życia i dostęp do zrównoważonego rozwoju. Wszystkie te prawa powinny być skutecznie zagwarantowane w narodach pochodzenia poprzez rzeczywiste wykonywanie współodpowiedzialności przez społeczność międzynarodową” – podaje komunikat.

Aby sprzyjać odpowiedniemu przygotowaniu do obchodów tego dnia, Dykasteria ds. Służby Integralnego Rozwoju Człowieka rozpocznie kampanię informacyjną, której celem będzie promowanie pogłębionego zrozumienia tematu Orędzia poprzez pomoce multimedialne, materiały informacyjne i refleksje teologiczne.

źródło: vaticannews / BP KEP