Ważne jest współczucie i dostrzeganie Chrystusa w osobie chorej – trwają rekolekcje dla Służby Zdrowia

DSCF0633

20 maja na Jasną Górę przybyli lekarze, pielęgniarki i położne z całej Polski. Byli też delegaci z Białorusi. Uczestniczą oni do 22 maja w rekolekcjach prowadzonych przez duszpasterzy Służby Zdrowia. 

Rekolekcje poprzedzają 92. Ogólnopolską Pielgrzymkę Służby Zdrowia. 21 maja w jasnogórskiej Kaplicy Św. Józefa sprawowano Mszę Św., której przewodniczył były duszpasterz środowiska lekarskiego i pielęgniarskiego, ks. Stanisław Warzeszak. Homilię wygłosił ks. Andrzej Muszala z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W homilii podkreślał rolę rodziców w wychowaniu dzieci. Mówił o dobrych stronach młodych ludzi, którzy są bardziej bezpośredni niż dorośli. Dorosły często kryje swoje uczucia, a dzieci lubią się nimi dzielić. Ks. Muszala zaznaczył, że nie należy również idealizować dzieci, które mają złe cechy. Są jednak bardziej plastyczne od dorosłych, można je formować. Czym człowiek starszy tym mniej reformowalny, a dziecko jest jednak podatne na wychowanie. Rekolekcjonista przytoczył też słowa Papieża Franciszka, o tym, że jest różnica pomiędzy grzechem, a zepsuciem. Grzech jest bowiem przypadłością, która dotyka każdego. Dopóki człowiek powstaje, np. przystępując do sakramentu Pokuty i Pojednania, to grzech może być wybaczony. Zepsucie jest trwaniem z zakłamaniu, czynieniem zła.

Nela Łabińska, Wiceprzewodniczaca Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich z oddziału w Warszawie, mówiła że dla niej i środowiska, które reprezentuje najważniejsze jest, by pacjent był podmiotem, aby postrzegano go i traktowano w sposób holistyczny, to znaczy, że medycyna opiera się na założeniu, że stan umysłu, ducha i ciała wzajemnie wpływają na siebie i że należy leczyć cały organizm, a nie tylko jego chorą część. – Ważne jest współczucie i dostrzeganie Chrystusa w osobie chorej. Pielgrzymka, w której uczestniczę to hołd, który chciałam złożyć Hannie Chrzanowskiej, pielęgniarce, która mam nadzieję, będzie niedługo wyniesiona na ołtarze. Zawód, który wykonuję traktuję jako powołanie – powiedziała Łabińska.

Na pielgrzymkę przybyły nie tylko położne i pielęgniarki, ale inne środowiska związane ze służbą zdrowia.  – Potrafimy dostrzec ile tak naprawdę nas jest, osób myślących podobnie, żyjących duchem Ewangelii – dodaje Łabińska.

Dla wszystkich uczestników ważną częścią rekolekcji były konferencje, które podzielono na 4 części.  – Ważne, aby ludzie, ale także my pracownicy służby zdrowia, powinni się stać ufni jak dzieci, ufni w Słowo Boże. Ta ufność będzie budziła dobre relacje między pacjentem, a nami. To wymaga również przygotowania informacji duchowej. Dlatego konferencje są niezwykle istotne – przywołała wniosek płynący z konferencji Łabińska.

Ks. Jerzy Brzesiński, kapelan Szpitala Powiatowego w Wyszkowie uważa, że duszpasterstwo w służbie zdrowia pełni bardzo ważną rolę. – To funkcja wspomagająca w wypełnianiu ich codziennej pracy w zakresie duchowego wsparcia – podkreślił ks. Brzeziński.

21 maja uczestnicy Ogólnopolskiej Pielgrzymki Służby Zdrowia wezmą udział w Apelu Jasnogórskim i nocnym czuwaniu. Przewodniczyć im będzie bp Stefan Regmunt, który 5 stycznia 2011 decyzją papieża Benedykta XVI został członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

SZ