Wieczór Uwielbienia w DA Emaus

uwielbienie w da wreW najbliższy poniedziałek 23 lutego po Mszy świętej wieczornej w Duszpasterstwie Akademickim Emaus kolejny wieczór uwielbienia. W myśl zasady wygłoszonej przez św. Augustyna: Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercem, śpiewajcie ustami, śpiewajcie swoim życiem, uwielbiać Pana będą studenci, Wspólnota Rodzin Emaus i wszyscy, którzy maja pragnienie modlitwy uwielbienia.