Wielkopostna modlitwa za siostry zakonne

Siostry zakonne modlą się za Ciebie 8 godzin dziennie (Mniszki Bose Zakonu NMP z Góry Karmel) , prowadzą Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży (Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ), prowadzą Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi), prowadzą OKNO ŻYCIA (Zakon Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji) i wspierają wiele innych dzieł. Siostry zakonne to prawdziwy skarb kościoła. POMÓŻ IM SWOJĄ MODLITWĄ !!!
Szczegóły znajdziesz na stronie: zasiostry.pl