WIT zaprasza na studia

Budynek Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie/fot. wit-czestochowa.pl

Kształcenie w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie umożliwia kształtowanie człowieka dojrzałego intelektualnie, uczuciowo i duchowo. Zdobyta wiedza religijna ma mu umożliwić wytworzenie postawy otwartości na wyzwania naszych czasów oraz odpowiedzialności w realizacji swego społecznego i zawodowego powołania.

Instytut zaprasza na pięcioletnie teologiczne studia magisterskie. O tym, dlaczego warto studiować właśnie tam, przekonuje ks. Łukasz Połacik, zastępca dyrektora Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/1_WIT_26_06_2021.mp3]

Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie to nie tylko studia teologiczne, ale także cały wachlarz studiów okołoinstytutowych:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/2_WIT_26_06_2021.mp3]

Teologiczne studia magisterskie trwają pięć lat, czyli 10 semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra teologii. Absolwent dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym w zakresie nauk religijnych oraz o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na specjalność katechetyczno-pastoralną. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia i studiów podyplomowych.

BNO