Wspomnienie bp. Stefana Bareły i bp. Teodora Kubiny w Archikatedrze św. Rodziny

DSC01915Z okazji 32. rocznicy śmierci bp. Stefana Bareły i 65. od śmierci bp. Teodora Kubiny, pierwszego biskupa częstochowskiego, 14 lutego w Archikatedrze św. Rodziny w Częstochowie odprawiona została uroczysta msza święta. Przewodniczył jej abp Wacław Depo, który wspomniał postacie obydwu biskupów i podkreślał znaczenie ich posługi dla Kościoła.

W czasie Eucharystii podziękowano Bogu za apostolską posługę zmarłych śp. pasterzy Kościoła częstochowskiego. Arcybiskup Wacław Depo mówił:

– Pierwszy biskup częstochowski, Teodor Kubina przeszedł ze śmierci do życia w dniu 13 lutego 1951 roku. Zaś ksiądz biskup Stefan Bareła dokładnie 12 lutego 1984 roku. Ich doczesne szczątki oczekujące na Zmartwychwstanie zostały złożone tutaj, w naszej bazylice archikatedralnej. Warto przypomnieć, że hasła biskupiej posługi zmarłych pasterzy odzwierciedlały konkretną sytuację naszej ojczyzny i Kościoła. Zawołanie biskupa Teodora Kubiny „Żal mi tego ludu!” bardzo trafnie oddaje jego apostolskie zmagania, przez dziesięć lat spełniał osobiście te posługę.

Arcybiskup Wacław Depo w czasie upamiętniającej zmarłych biskupów homilii mówił też:

– Wspominając osobę trzeciego biskupa częstochowskiego śp. Stefana Bareły trzeba zaznaczyć, że jego hasło biskupie „w prawdzie i miłości”, w całej prawdzie podkreśla charakter jego apostolskich zmagań. W czasach państwa socjalistycznego, traktującego religię i Kościół jako wroga systemu, podczas swojej posługi utworzył ponad 100 nowych placówek duszpasterskich. Jako uczestnik Soboru Watykańskiego II, realizował drogę odnowy i nowej ewangelizacji.