Wydarzenie, które odmieniło świat – abp Wacław Depo o Narodzeniu Pańskim

Każdego roku w nocy z 24 na 25 grudnia w kościołach odprawiana jest Msza św. zwana pasterką. Historia pasterki sięga IV wieku. Pierwszą odprawił papież Grzegorz IV. Mszy św. w bazylice katedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Pośród tej niepowtarzalnej nocy Bożego Narodzenia stawiamy sobie zasadnicze pytanie o wiarę w miłość Boga, i o co chcemy prosić Boga tej nocy? – powiedział metropolita na początku pasterki.

W homilii abp Depo podkreślał: Umyka nam często ze świadomości prawda, którą liturgia wypowiada pozdrawiając wiernych, o miłości Boga Ojca, łasce Jezusa Chrystusa naszego Pana i darze jedności w Duchu Świętym. Ma nam przypominać owo obdarowanie miłością Boga, która jest fundamentem naszej tożsamości i odpowiedzią na pytanie: kim jesteśmy? Z czyjej ręki zostaliśmy utworzeni i do kogo należymy? – pytał kaznodzieja. W świecie wypełnionym po brzegi niespełnieniem i przejściami przez ciemną dolinę grzechu, kłamstwa, śmierci trzeba przypominać sobie tę prawdę, powtarzaną również kilkakrotnie podczas liturgii Mszy św.: Pan z wami. Bóg z nami. Bóg jest blisko, przychodzi, jest bliski człowiekowi, a nasze życie jest w Jego rękach i tu jest źródło chrześcijańskiego optymizmu i naszej radości. – mówił Arcybiskup. Mówiąc o narodzeniu Jezusa Chrystusa przypomniał: Nie jest to jedynie jakaś data w ludzkiej historii (…), ale jest to wydarzenie, które trwa, bo odmieniło świat i które zdolne jest także i dzisiaj napełniać nas nadzieją na lepszy świat.

Po Mszy św. abp Wacław Depo poświęcił w katedrze odnowioną kaplicę Najświętszego Sakramentu: Pewnym znakiem tej drogi wiary (stulecia parafii – dop. AM) i darem niech będzie odnowiona kaplica Najświętszego Sakramentu, kaplica obecności Boga z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata – mówił metropolita.

Homilia abp. Wacława Depo w całości:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/12/PASTERKA_HOMILIA_ABP_DEPO_24_12_2017.mp3]

zdjęcia: AM/TV Niedziela