Wyższe Seminarium zaprasza na Akatyst

Co roku w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Częstochowie staje się miejscem śpiewu starożytnego hymnu ku czci Bogarodzicy. Wydarzenie to jest już wieloletnią tradycją częstochowskiego Kościoła.

Akatyst jest wykonywany przez chór seminaryjny, wsparty głosami uczestniczących w śpiewie wiernych. Do udziału w nabożeństwie zaprasza ks. Marek Cisowski, wykładowca muzyki w WSD:

Cechą charakterystyczną Akatystu jest pozdrawianie Najświętszej Maryi Panny rozmaitymi tytułami, podkreślającymi Jej świętość, rolę w historii Zbawienia oraz Niepokalane Poczęcie:

Akatyst jako hymn zwyczajowo wykonuje się na stojąco. Składa się z części, którymi są kondakiony oraz ikosy. Jest to konstrukcja charakterystyczna dla katolickich hymnów obrządku bizantyńskiego, która następnie została zaadaptowana także przez prawosławie.