XIX Dzień Judaizmu w Kościele

dzien_Judaizmu

17 stycznia przypada w Kościele katolickim XIX Dzień Judaizmu. Ten dzień ustanowiła Konferencja Episkopatu Polski w 1997 r. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego oraz modlitwa i refleksja nad związkami obu religii.

Miejscem ogólnopolskich obchodów Dnia Judaizmu w Polsce będzie Toruń. Tegoroczne obchody, które przebiegać będą pod hasłem: Co ty tu robisz, Eliaszu? (1 Krl 19,13), zbiegają się z 50. rocznicą publikacji deklaracji Soboru Watykańskiego II „Nostra aetate” o stosunku do Żydów i innych religii niechrześcijańskich (28.10.1965). Honorowym gościem będzie w tym roku Rabin Riccardo di Segni z Rzymu.

O sensie i znaczeniu tego dnia mówi ks. dr Jarosław Grabowski – dyrektor Referatu Dialogu ekumenicznego, międzyreligijnego, z niewierzącymi: – Dzień Judaizmu ma pomóc nam katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa, ma przybliżyć nauczanie Kościoła po Soborze Watykańskim II nt. Żydów i ich religii; jest okazją, by przypomnieć sobie, że postawa katolika wobec Żyda jest postawą szacunku, który jest warunkiem autentycznej miłości bliźniego. Jak co roku Komitet ds. Dialogu z Judaizmem Episkopatu Polski przygotował broszurę, która zawiera teksty liturgiczne na ten dzień oraz modlitwy w intencji narodu żydowskiego papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI i papieża Franciszka. Szczególnie ważne jest przypomnienie nauczania św. Jana Pawła II, niestrudzonego orędownika dialogu, który przekraczając próg synagogi uczył nas przekraczania wszelkich progów dzielących ludzi.

Obecnie do gmin żydowskich w Polsce należy ok. 6 tys. osób, natomiast Żydów w Polsce mieszka ok. 20 tys. Warto dodać, że Dzień Judaizmu obchodzony jest także przez inne Kościoły lokalne, np. we Włoszech i Austrii.