XIX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – Poczuj radość Ewangelii!

bibliaTa forma zachęty do sięgnięcia po Pismo Święte jest od dziewiętnastu lat proponowana młodym przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Każdego roku poprzez to dzieło ok. 30 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych otwiera Biblię i pochyla się nad kolejnymi tekstami tej natchnionej Księgi. Konkurs przebiega w trzech etapach: szkolnym, diecezjalnym i ogólnopolskim. Za przeprowadzenie pierwszego z nich, odpowiadają katecheci, na podstawie materiałów dostarczonych przez organizatora. Pytania na każdym etapie przygotowuje specjalnie powołana komisja. Przewodniczy jej ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Każdego roku ponad 1450 szkół ponadgminazjalnych włącza się w to „biblijne dzieło”. Najlepsi mają szansę na podjęcie studiów w trybie dziennym na renomowanych uczelniach wyższych. Czekają na nich również atrakcyjne nagrody w postaci pielgrzymek do Ziemi Świętej, Rzymu czy Wilna, upominki książkowe i wiele innych. Jednak największą nagrodą jest spotkanie z żywym słowem Bożym i możliwość dzielenia się nim we wspólnocie młodych ludzi, którzy nie tracąc niczego ze swego młodzieńczego entuzjazmu opowiadają się po stronie Ewangelii. Wielu z nich, poprzez tą inicjatywę, spotyka się z Pismem Świętym – tak blisko – po raz pierwszy.
Katecheto, zgłoś swoją szkołę.
Termin zgłoszeń do tegorocznej edycji upływa 9 marca 2015r. Rejestracja szkół odbywa się za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej: www.okwb.pl, poprzez zakładkę zgłoszenie. Mogą dokonać jej katecheci, którzy wypełniając prosty formularz stają się jednocześnie koordynatorami Konkursu w swoich placówkach. Wraz z potwierdzeniem rejestracji otrzymują oni dostęp do indywidualnego panelu, w którym mogą śledzić status swojego zgłoszenia, edytować dane szkoły, kontaktować się z organizatorem Konkursu na swoim terenie czy pobrać materiały związane
z Konkursem.
Czego się spodziewać w Konkursie.
Konkurs przeprowadzany jest w oparciu o jeden tekst źródłowy, którym jest Pismo Święte Starego
i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2009). Dzięki uprzejmości wydawcy, katecheci mogą bezpłatnie pobrać plik PDF (z poziomu panelu szkoły w systemie zgłoszeń) z treścią obowiązującą w danej edycji Konkursu i rozpowszechnić wśród uczniów, którzy nie posiadają wydania wskazanego przez organizatora.
Tegoroczny zakres merytoryczny obejmuje Księgę Jonasza, Ewangelię wg św. Łukasza i Dzieje Apostolskie. Uczestnicy muszą uważnie zapoznać się nie tylko z samą ich treścią, ale opanować również komentarze oraz słowniczek pojęć. – Staramy się jednak, aby pierwszy etap konkursowych zmagań był raczej zachętą do jeszcze głębszego wniknięcia w te treści, dlatego uwrażliwiamy zawsze komisję odpowiedzialną za ułożenie pytań, by awans do kolejnego etapu był w zasięgu możliwości przynajmniej trojga uczestników z każdej zgłoszonej szkoły – mówi Marcin Sułek, szef zespołu koordynującego OKWB.
Prosty przebieg eliminacji.
Pierwszy etap Konkursu Biblijnego odbędzie się 24 marca 2015 r. i zostanie przeprowadzony na podstawie materiałów dostarczonych przez organizatora. Pakiety zawierają test składający się z 45 pytań oraz jednolity dla wszystkich diecezji arkusz z kluczem oceny odpowiedzi. Na pisemne rozwiązanie testu uczestnicy mają 45 minut. Ten etap wygrywają po trzy osoby, które w danej jednostce pedagogicznej zdobędą najwyższą ilość punktów, ale do kolejnego etapu (diecezjalnego) mogą awansować tylko ci, którym uda się przekroczyć 50 – procentowy próg punktacji. Wyniki z tego etapu umieszcza się w formularzu protokołu dostępnym w panelu każdej szkoły (dostęp otrzymuje katecheta w procesie rejestracji szkoły w Konkursie), w terminie do 31 marca 2015r.
Młodzi mogą przygotować się sami, ale…
Czas przygotowań do pierwszego etapu Konkursu to świetna okazja dla katechetów i wychowawców, by rozmiłować młodych w słowie Bożym. Wielokrotnie uczestnicy minionych edycji z wdzięcznością wspominali dodatkowe lekcje, spotkania, warsztaty biblijne czy modlitewne skupienia, które organizowali dla nich katecheci, by lepiej mogli poznać treść Pisma Świętego. Naprzeciw tym potrzebom wychodzą również koordynatorzy diecezjalni Konkursu, którzy animują różne metody formacji biblijnej, w tym Ogólnopolskie Spotkanie Młodych z Biblią na Jasnej Górze. Wszystkie wydarzenia towarzyszące konkursowi i pomagające w głębszym spotkaniu ze słowem Bożym są publikowane na konkursowym fanpage’u w serwisie facebook.com/konkursbiblijny.
Warto wziąć udział w tym Konkursie, by poznać Chrystusa i wygrać – nie tylko poszczególne etapy biblijnych zmagań, ale życie, które może być wypełnione radością Ewangelii.