XX Jubileuszowa Pielgrzymka ZHP na Jasną Górę

zhpW tym roku harcerze z całej Polski gromadzą się pod hasłem „Wiernymi zawsze być” zaczerpniętym z tekstu Modlitwy Harcerskiej.

Piątkowy wieczór będzie czasem przeznaczonym na integrację połączoną z modlitwą w formie tańca. Następnie harcerze udadzą się na Apel jasnogórski i Drogę Krzyżową na wałach, a dzień zakończą czuwaniem w Bazylice jasnogórskiej.

W sobotę (16 maja) centralnym punktem pielgrzymki będzie Msza Święta pod przewodnictwem Naczelnego Kapelana ZHP. Bezpośrednio po Mszy Świętej odbędzie się uroczysty apel z udziałem Władz Naczelnych. Ok godziny 13. harcerze udadzą się na grę terenową, a instruktorzy spotkają się na konferencji, której tematem będzie „Miejsce Boga w harcerstwie”. Honorowy patronat nad konferencją objął Przewodniczący ZHP. Wieczorem po Apelu jasnogórskim wszyscy spotkają się przy kręgu ogniskowym.

Pielgrzymkę zakończy krąg pożegnalny utworzony po zakończeniu Mszy Świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu, w niedzielę około godziny 10:30.

Organizatorem pielgrzymki jest Hufiec ZHP Częstochowa. Nad jej przebiegiem czuwa Komenda Pielgrzymki, ale także blisko 20 osobowy sztab organizacyjny, oraz zabezpieczenie medyczne ze strony ratowników ZHP.

fot. Hufiec ZHP Częstochowa