Zakończył się festiwal Strefa Chwały 2019

Dzisiaj (02.07) skończył się kolejny festiwal Strefa Chwały organizowany od wielu lat w Starym Sączu. Gromadzi on przedstawicieli ludzi kultury i sztuki: muzyków, artystów, sportowców, dziennikarzy, a także ludzi biznesu. Są to coroczne rekolekcje, które pozwalają im nabrać sił duchowych do całorocznej pracy.

W tegorocznym spotkaniu wzięło udział około sześciuset uczestników, w tym sto pięćdziesiąt dzieci. Dla najmłodszych zorganizowane były specjalne zajęcia. Do dorosłych uczestników Strefy nauki rekolekcyjne wygłosił znany ewangelizator ks. Rafał Jarosiewicz. Swoje konferencje mieli też księża biskupi, w tym jałmużnik papieski, kard. Konrad Krajewski, który uczestniczył w Festiwalu przez dwa dni.

Kulisami powstania Strefy Chwały dla Radia Fiat podzielił się organizator imprezy Andrzej Dubiel:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/07/1_Strefa_Chwały_Andrzej_Dubiel_1_02_07_2019.mp3]

Wśród uczestników tegorocznej Strefy Chwały jest ks. Jacek Michalewski, proboszcz parafii świętego Stanisława, Biskupa i Męczennika w Częstochowie, który już drugi rok z kolei uczestniczy w festiwalu.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/07/2_Strefa_Chwały_ks_Jacek_Michalewski_1_02_07_2019.mp3]

Oprócz treści rekolekcyjnych na Strefie Chwały odbywały się liczne spotkania ze znanymi artystami, którzy dzielili się świadectwem swojej wiary. Ksiądz Jacek zaznaczył, że takie wydarzenia jak Strefa Chwały wiele wnoszą w dzieło ewangelizacji, szczególnie ewangelizację środowisk kultury i sztuki. Ważnym doświadczeniem dla uczestników Strefy Chwały może być według niego również przeżycie wspólnoty uczniów Jezusa, która pomaga kształtować i rozwijać wiarę.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/07/3_Strefa_Chwały_ks_Jacek_Michalewski_2_02_07_2019.mp3]

Koncerty ewangelizacyjne i tego typu spotkania mogą nieść ze sobą ryzyko koncentrowania się uczestników tylko na sferze artystycznej bez wejścia w kontakt z Bogiem. Ksiądz Jacek wskazał na to, co sprawia, że Strefa Chwały pomaga przeżyć prawdziwe uwielbienie Boga.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/07/4_Strefa_Chwały_ks_Jacek_Michalewski_3_02_07_2019.mp3]

Tegoroczny Festiwal Strefa Chwały zakończył się dzisiaj o godzinie 13:30 po uroczystej Mszy św. Strefa Chwały jest organizowana przez Stowarzyszenie Muza Dei.

KG
fot.: www.strefachwalyfestiwal.pl