Zakończyła się pierwsza część sympozjum w Praszce

DSCF0636Pasyjność kultu obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej to tytuł ostatniego wystąpienia, które zawarto w I części sympozjum. Wygłosił je o. dr hab. Henryk Romuald Kośla OFM, Adiunkt Katedry Mariologii i wykładowca Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, były rektor i gwardian Wyższego Seminarium Duchownego w Kalwarii Zebrzydowskiej, w latach 1999-2005 Prowincjał Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP OO. Bernardynów w Polsce. Podkreślał on uwagę, że: Miłość i miecz boleści stanowi sens Fiat Matki Bożej. Pasyjność Maryi kieruje uwagę na ludzką słabość, która domaga się miłosierdzia i łaski. Szczytem wylania się tej łaski jest szczyt Golgoty. 

Po zakończonym wystąpieniu była chwila na pytania od licznie zebranych uczestników konferencji. Podczas przerwy kawowej miał miejsce występ artystyczny Młodzieżowego Zespołu z Publicznego Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Praszce. Nie zabrakło takich utworów jak: Europo nie możesz żyć bez Boga czy Barka. Przerwa potrwa do 13.10, a po niej nastąpi wykad ks. prof. dr hab. Jana Kazimierza Przybyłowskiego, byłego Prodziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.