Zakończyło się spotkanie Polonijnej Rady Rodziny oraz Kongres Młodzieży Polonijnej online

źródło: episkopat.pl

Przygotowanie Kongresu Rodzin Polonijnych było głównym tematem spotkania online Polonijnej Rady Rodziny, w sobotę 17 kwietnia. Rada ukonstytuowana została w ubiegłym roku przy Delegacie Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp. Wiesławie Lechowiczu.

Podczas spotkania przyjęto Statut PRR oraz uformowano zespoły robocze, mające za przedmiot pracy poszczególne sektory duszpasterstwa małżeństw i rodzin. Rozpoczęły się również prace nad Kongresem Rodzin Polonijnych, planowanym na 20 listopada br. Najprawdopodobniej odbędzie się on w formule zdalnej.

Polonijna Rada Rodziny zrzesza kilkadziesiąt osób reprezentujących duszpasterstwo małżeństw i rodzin w środowiskach duszpasterstwa polskojęzycznego. Głównym celem PRR jest wspieranie Delegata KEP w sprawach dotyczących duszpasterstwa małżeństw i rodzin polskich żyjących na emigracji. Polonijna Rada Rodziny służy pomocą duszpasterstwu małżeństw i rodzin poprzez informację i edukację, inspirację i integrację oraz koordynację działań w zakresie przygotowana do życia w małżeństwie i rodzinie, prowadzenia poradnictwa rodzinnego, duszpasterskiego towarzyszenia małżeństwu i rodzinie i katolickiego wychowania dzieci.

W godzinach popołudniowych odbyło się kolejne spotkanie w ramach Kongresu Młodzieży Polonijnej poświęcone relacjom w rodzinie. W spotkaniu wzięła udział młodzież polonijnej z 15 krajów świata. Gościem młodych był ks. dr Marek Dziewiecki, duszpasterz i psycholog.

Cykl spotkań „Kongres Młodzieży Polonijnej online – Spotkanie LIVE” jest stałą formą kontaktu i duszpasterstwa młodych ze środowisk polonijnych z całego świata. Spotkania odbywają się co 2 miesiące.

Biuro Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

źródło: episkopat.pl