Zaśpiewali Niepokalanej – Akatyst w seminarium

W czwartek, 8 grudnia w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie uczczono uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny poprzez tradycyjne odśpiewanie Akatystu. W nabożeństwie uczestniczył Chór Seminaryjny złożony z kleryków i absolwentów.

Akatyst to starożytny bizantyjski hymn ku czci Bogarodzicy Maryi. Znaczenie samej nazwy wyjaśnił lektor wprowadzający w nabożeństwo:

Ks. Marek Cisowski – wykładowca muzyki liturgicznej, pod którego kierownictwem muzycznym odbyło się nabożeństwo, opowiedział o tradycji wykonywania Akatystu:

Tak brzmi jeden z początkowych fragmentów Akatystu:

Akatyst jest powszechnie uznawany za hymn tak piękny, że wprost nie mający sobie równego w całej literaturze chrześcijańskiej. Czwartkowe nabożeństwo poprzedzone zostało śpiewem Bogurodzicy, psalmu oraz odczytaniem słów Ewangelii. Śpiew Akatystu prowadził ks. dr Kamil Zadrożny. Ponadto Akatyst śpiewany jest na Jasnej Górze w każdą sobotę.

Galeria: fot. Radio Fiat