Złoty Krzyż Zasługi dla przeora Leśniowa

odznaka -2

Ojciec Jerzy Kielech został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez wojewodę śląskiego Piotra Litwę. Medal został przyznany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego. Uroczysty moment wręczenia odbył się w miniony piątek (3.07.) w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Odznaczenie przekazał wojewoda Piotr Litwa. Ojciec przeor Jerzy Kielech przyjął gratulacje od wręczającego, burmistrza Klemensa Podlejskiego, przewodniczącej Rady Miejskiej w Żarkach Stanisławy Nowak, swojej mamy Ireny, Anity Garncarz, pracowników urzędu  wojewódzkiego i gminnego.

Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a
przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. O. Jerzy Kielech od 30 lat jest zakonnikiem w Zgromadzeniu Ojców Paulinów.  Jest doktorem nauk Angelicum UniversixE0; Pontificia San Tommaso w Rzymie. Od 1998 jest wykładowcą teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Paulinów w Krakowie. Od 2010 pełni funkcję przeora Klasztoru przy Sanktuarium Błogosławieństw
Rodzinnych w Żarkach – Leśniowie, przy którym znajduje się jedyny na świecie pauliński nowicjat. O. J.Kielech jest nie tylko kapłanem i przełożonym wspólnoty zakonnej, ale także kustoszem liczącego blisko pięć wieków sanktuarium i kompleksu klasztornego. Po słynnej kradzieży koron z figury Matki Bożej Leśniowskiej o. Jerzy Kielech, dzięki ogromnej popularności i sympatii jaką się cieszy, zebrał środki na odtworzenie koron i w 2011, po poświęceniu ich przez papieża Benedykta XVI doprowadził do rekoronacji figury. Jednocześnie cały kompleks klasztorny wyposażył w system ochrony przeciwpożarowej i antywłamaniowej zabezpieczając bezcenne dzieła sztuki sakralnej znajdujące się w świątyni i klasztorze. Przeor J.Kielech od kilku lat prowadzi prace renowacyjne wnętrz kościoła.

Przez pięć ostatnich lat o. Jerzy Kielech prowadził remont starego (zlikwidowanego w okresie międzywojennym) szpitala przyklasztornego i po zakończeniu prac budowlanych przekształci go w Centrum Pomocy Rodzinie. Centrum to będzie wspierało rodziny, które w wyniku tragicznych zdarzeń znalazły się w traumatycznej sytuacji i bez względu na wyznanie otrzymują pomoc , także psychologiczną. Ojciec J. Kielech promuje na szeroką skalę w Polsce i za granicą  leśniowskie sanktuarium. Jest współautorem przepięknego albumu „Leśniów” przedstawiającego historię sanktuarium i trzywiekową obecność w Leśniowie paulinów. Wspólnie z Ambasadą RP przy Watykanie i Fundacją Jana Pawła II w Rzymie czyni starania w sprawie wystawienia w Watykanie i transmisji telewizyjnej na cały świat dzieła  „Siedem pieśni Marii” zaliczanego do najpiękniejszych oratoriów, a związanego z Leśniowem. Rozmowy te są daleko zaawansowane.

O. Kielech był inicjatorem zbiórek książek dla Polaków w krajach dawnego ZSRR. W ten sposób udało się przekazać naszym rodakom na Wschodzie lektury oraz podręczniki do nauki języka polskiego i historii. Przeor ma już na swoim koncie Złota Odznakę Honorową za zasługi
dla woj. śląskiego (2013r.) oraz Złotą Odznakę Honorową.

odznaka_01 odznaki_03 odznaki_10